Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Yngve Svedlund
Yngve Svedlund grafiker, tecknare, målare och författare. Född 1925 i Åmots bruk, Gästrikland. Han har studerat vid konstfack och vid akademiens grafiklinje. Kanske är han mest känd för sina folkliga landsbygdsskildringar. Han är representerad i Nationalmuseum, Nordiska museet, museerna i Eskilstuna, Bollnäs, Västerås och i Falu stads samlingar.

Om Yngve Svedlund
Yngve Svedlund (f. 1925) växte upp i Enviken men bor nu i Skärholmen söder om Stockholm i Huddinge kommun. Ett drygt halvsekel har han engagerat sig i Dalarnas landskap, skogar och gårdar. Han har skildrat folket i Dalarna och övriga delar av landet i arbete på åkern, på byggen och i industrier av olika slag men också motiv som visar unga och gamla på fest, dansbanor, bröllop och spelmän. Han har berättat i främst tre tekniker: målningar, teckningar och grafiska blad. En stor del av hans produktion är offentlig utsmyckning utförd i emalj.

Yngves styvfar var kopparslagare i Falun och han själv arbetade där som springpojke, senare som lantarbetare och på ett lager. I Leksand fångade hans ritstift en skogvaktare, en teckning som gav honom impulsen att söka sin utkomst som konstnär. År 1946 började han på Konstfack och 1955 på Konstakademien, grafiska skolan, i Stockholm och fick där sin vidare skolning av namnkunniga lärare som Harald Sallberg och Jürgen von Konow.
Han har haft separatutställningar i bl.a. Nationalmuseum samt länsmuseerna i Falun, Örebro, Umeå, Linköping och Malmö och även i American Swedish Institute i Minneapolis, vid vilka han även finns representerad. Bland hans offentliga utsmyckningar kan nämnas en emaljvägg i S:t Görans barnsjukhus i Stockholm (1969) och i Barnkliniken vid Norrtälje sjukhus (1974), en altartavla i emalj i Bosvedens församlingshem i Sundsvall (1970), akrylmålningar i Borlänge ålderscenter och i barnkliniken i Säter (båda 1975), en väggmålning i Stockholms Tunnelbana (1977) samt emaljmålningar i Falun (1980), Borlänge (1981) och Rinkeby centrum (1996).

Ett stort antal stipendier har tilldelats honom, bland dem: Stockholms stads arbetsstipendium 1963, Svenska byggnadsarbetareförbundets kulturstipendium 1967, Kirunastipendiet 1978, Bonden i Konsten 1985 och Konstnärsnämndens pensionsstipendium från 1995 och framåt.

Yngve Svedlund har även en litterär produktion bakom sig. År 1964 respektive 1975 publicerades de illustrerade barnböckerna ”På bondgården” och ”Jannes midsommaräventyr”. 1991 kom memoarboken ”Yngve Svedlund berättar”. Under många år har han medverkat med kåserier och teckningar i dagspressen, bl.a, i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och DalaDemokraten.


När Yngve Svedlund hade sin första separatutställning i Stockholm 1961 hos De Unga, kom Siri Derkert in och konstaterade att han behållit sin oskuld. Det gällde måleriet.

Utbildning
Studier: Konstsfackskolan 1948 -1952.
Konsthögskolan Stockholm 1955 -1960.

Utställningar
Utställningar och offentliga utsmyckningar i Stockholm,
Sundsvall, Umeå, Kiruna, Malmö, Minneapolis ...
Representerad Nationalmuseum, Dalarnas museum,
Sundsvalls museum, Statens konstråd, HM Konung
Gustav VI Adolfs samlingar, American Swedish Institute
samt ett flertal landsting och kommuner.
Skrivit och illustrerat böcker och medverkar i dagspressen
med teckningar och kåserier.