Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Nuschia SlommaNuschia Slomma
IN MEMORIAM
Nuschia Slomma, till minne Konstnären Nuschia Slomma, Hälledal, Ramvik, har avlidit på Hospice i Sundsvall vid 77 års ålder.
I boken Ett konstnärsliv utan land utan språk eller som en fågel Fenix beskriver hon osentimentalt flykten från Masuren där adelssläktens flotta herrgårdar och förmögenhet försvann under andra världskriget. Grymheten visste inga gränser. Mirakulöst nog, tog sig den svårt medtagna Nuschia slutligen till sagolandet Sverige, tack vare hjälpsändningarna till Tyskland där hon mellanlandade.

Fyra utbildade yrken hade hon: kock, fotomodell (bland annat poserande för stjärnfotografen Lennart Nilsson), kontorist och inredare. Under en period i Nyland drev hon mannekängskola som gav blyga tjejer självförtroende. Många är de stora förfallna hus hon förvandlade. Likt en fe med trollspö skred hon in i exempelvis tingshuset i Nyland och Villa Mare i Härnösand och förvandlade byggnaderna till magiska kulturkraftfält.

Jag hade förmånen att lära känna Nuschia via journalistjobbet. Vi fick en direkt kontakt som var speciell. Aldrig ska jag glömma hur hon mötte upp i illrött hårburr, fotsid ebenholtssvart klänning och leopardfläckiga pumps som matchade övrig inredning. Kring Nuschia fanns en air av elegans och dramatik. Sinnebilden av excentrisk konstnär uppfyllde hon med råge. Fjäsk var henne fullständigt främmande. "Det handlar om att ta ansvar för sitt liv fullt ut", fastslog hon.
Susannhe Melin.

Nuschia Slomma was born in Masuria. After World War II, refugee in West Germany.

I have lived in several European cities, among others in Vienna, Brussels, Athens, but permanently residing in Sweden since 1954.

I was born an artist, but I have four different jobs to cope with my previous supply, including 20 different interest rates. Among other things, singing, music, decor, home improvement, landscaping and taxidermy course.

I have traveled in Europe and USA for the painting, studies and exhibits. This is my art in several countries. Exhibitions in Sweden, from Malmö, Stockholm to Skellefteå and Vindel.

In Cyprus, I've got a medal in Aja Napa's City Hall, where I was the first person introduced the arts.

I have renovated several of my house where I showed others and my art exhibition. In "The fine arts building" with its 24 rooms and more. In Nyland between 1993-2000, business was great. Many musicians, mostly classical, entertained audiences in the big former courtroom. There was everything from fashion shows (I've been an international fashion model) with known designers and my own designed clothes for wine tasting and large dinners at parties.

In 2000, the last art exhibition attended Bengt Linström and Bengt Åberg.

My last house "Villa Mare" in Härnösand had similar activities.
For all the houses I construct art gardens. With "Villa Mare", I got an international culture and environment award from the French Institute.

My new house for art lovers is "SUNRISE STUDIO", available in Hälledal / Ramvik, Härnösand, Havrevägen 3, with a park of about 5000 square meters with art elements.
I have constant major exhibitions in my house.

My memoir and a poetry collection is completed. Available to order from me and also get them signed, Phone: +46 612 40424.
My memoirs is also available at libraries in Härnösand, Ramvik, Kramfors Sollefteå.

Welcome to new images for as long as I breathe!

--------------------------------------------

Nuschia Slomma är född i Masurien. Efter andra världskriget flykting i Västtyskland.

Jag har bott i flera europeiska städer bla i Wien, Brussel, Athen, men bor permanent i Sverige sedan 1954.

Jag är född konstnär, men har fyra olika yrken för att klara min tidigare försörjning, även 20 olika intressekurser. Bl a sång, musik, inredning, husrenovering, trädgårdsanläggning och konservatorkurs.

Jag har rest i Europa och USA för målning, studier och utställningar. Genom detta finns mina tavlor i ett flertal länder. Utställningar i Sverige från Malmö, Stockholm till Skellefteå och Vindelälven.

På Cypern Fick jag medalj i Aja Napas stadshus där jag som första person införde konsten.

Jag har renoverat flera av mina hus där jag visade andras och mina konstutställningar. I "De sköna konsternas hus" med sina 24 rum mm. i Nyland mellan åren 93-00 var verksamheten stor. Många musikanter, mest klassisk, underhöll publiken i den stora fd tingssalen. Där fanns allt från modevisningar (jag har varit internationell fotomodell) med kända designers och mina egendesignade kläder till vinprovarkvällar och stora middagar vid fester.

År 2000 vid sista konstutställningen medverkade Bengt Linström och Bengt Åberg.

Mitt senaste hus "Villa Mare" i Härnösand hade liknande verksamhet.
Till alla hus anlade jag konstträdgårdar. Med "Villa Mare" fick jag ett internationellt kultur och miljöpris från bla Franska institutet.

Mitt nya hus för konstintresserade är "ATELJÉ SOLUPPGÅNG", finns i Hälledal/Ramvik, Härnösands kommun, Havrevägen 3, med en park på ca 5000 kvm med konstinslag.
Jag har ständiga större utställningar i mina hus.

Mina memoarer och en diktsamling är färdigställda. Finns att beställa av mig och även få dem signerade, tel: 0612-40424.
Min memoarbok finns också på biblioteken i Härnösand, Ramvik, Kramfors och Sollefteå.

Välkomna till nya bilder så länge jag andas!

Utställningar
Last exhibition in 2006, Ö-vik and Vindeln. Year 2000, exhibition with Bengt Lindström and Bengt Åberg. The U.S. in 2003 and 2007.
Terre de femme, Environment and Culture Award from the French Institute. Yves Rocher. 2006. Awarded in Helsingborg on Sofiero's castle.

---------------------------------------------------

Senaste utställningen år 2006 Ö-Vik och Vindeln. 2000, utställning med Bengt Lindström och Bengt Åberg. I USA 2003 och 2007
Terre de femme, miljö och kulturpris från Franska Institutet. Yves Rocher. 2006. Utdelades i Helsingborg på Sofieros slott.