Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Gunilla MartinssonGunilla Martinsson
Beskrivning konstnärligt arbete :

Lusten till livet är drivkraften i mitt arbete som konstnär. Min uppväxt på Öland med dess vidder av hav och alvarmark bidrog förmodligen till denna grundmurade livshållning. Liksom den starka förankring jag har, att mörkret till sist måste vika för ljuset.
Jag går mina egna vägar utan att binda mig vid ett uttryckssätt eller material. Lusten att leka och ständigt upptäcka är lika nödvändig som att ibland ta ett steg tillbaka och återgå till något vanligt.
Friheten är för mig en nödvändighet, liksom behovet av att lyssna till min egen inre röst och på så sätt förmedla det jag vill säga och uttrycka i mina konstverk.


Medlemskap:
Konstnärernas Riksorganisation (KRO).
Bild Upphovsrätt i Sverige (BUS).
Göteborgs Konstnärsklubb.
Konstnärscentrum Väst.
KonstMajrundan - Öland.

Stipendier:
Anna och Otto Platins fond för arbete med en sekvens konstnärlig experimentell animation 1981.

Representerad :
Riksföreningen Våra Gårda
Folkets Hus och Parker.

Konst och Hälsa : Genom leasing av konst till företag och institutioner.
Konst och Hälsa Beskrivning : Tror på konstens positiva verkan att läka och förebygga stress. Gärna med bilder som utmanar betraktaren och där man som enskild kan hitta sina egna tolkningar i bilden. På så sätt påverkade av olika skeenden och behov man har för stunden. Konstens energi som påverkar betraktare på olika subjektiva sätt.

Utbildning
Grundläggande konstnärlig utbildning på Ölands Folkhögskola under ett år i slutet av 70-talet.

Konstindustriskolan i Göteborg - fyraårig konsthögskolelinje - master of fine arts 1982. (Nuvarande HDK).

Utställningar
Samlingsutställningar:
Galleri Cosmopolitan (jurybedömd)sept 05.
Trädgårdsföreningen två utställningar sept 05.
Sjömanskyrkan i Göteborg okt 05.
Skatteförvaltningen nov. 05.
HSB-konstförening sept 06.
Galleri Majnabbe (vårutställning) 06.
Galleri KC (nya medlemmar) dec 07.
Galleri Majnabbe (vårutställning) 07.
Galleri KC (temautställning) maj 08.
Galleri Majnabbe (jubileumsutställning) våren 08.
Konst åt Alla Västra Götaland (samlingsutställning 20 konstnärer) april 09.Galleri Majnabbe vårsalongen maj 09.
Vårsalongen Galleri Majnabbe 17/4-16/5 10
OPERA GALLERY - BUDAPEST "Selcted Artists" 11/9-25/9 10.
Konstmajrundan samlingsutställning Galleri Stenghallen Borgholm juni 2011,
Ölands Skördefest samlingsutställning Galleri Stenhallen Borgholm 30/9-2/10 2011
Galleri Stenhallen Konstmajrundan våren 2012
Galleri Stenhallen Ölands Kördefest hödten 2012

Ateljé Hörnan i Göteborg våren 06.
Ateljé Hörnan i Göteborg hösten 07.
Galleri Stallet i Borgholm -separatutställning 15/6-24/6 10
SYDOSTEN - Kalmar Konstmuseum. Samlingsutställning jurybedömd. 26/11 2011-15/1 2012
Galleri Majnabbe vårsalongen 2012.
KonsMajrundan Galleri Stenhallen Borgholm våren 201
2.
Ölands Skördefest Galleri Stenhallen Borgholm sept 2012.
Mörbylånga Konsthall - Miniatyrutställning 1/12-16/12 2012.
PÅSKUTSÄLLNINGEN på Strand Hotell i Borgholm 2013.
Vårsalongen Galler Majnabbe Göteborg 2013
Galleri Stenhallen samlingsutst o grupputst 9-12/5 2013.
Strand Hotell Borgholm Samlingsutställning 1/7-7/7 2013
Strand Horell Borgholm SEPARATUSTÄLLNING 15/7-21/6 2013
SEPARATUTSTÄLLNING konstföreningen Smurfit Kappa Nybro 2-30/9 2013.
Himmelsberga konsthall Öland - samlingsutst under Ölands Skördefest slutet sept 2013.
Galleri Stenhallen Borgholm slutet.sept.2013 Ölands Skördefest.
Galleri KC i Göteborg medlemsuts hösten 2013.
Galleri Majnabbes vårsalong 2014
Galleri Stenhallen i Borgholm 29/5-1/6 2014 och hösten 2014
Himmelsberga konsthall Vita Villan gruppputställning 31/7-13/8 2015
Galleri Majnabbe decembersalongen 2017
Galleri Majnabbe vårsalongen 2018
Galleri 13 Borgholm samlingsutställning maj 2019
Galleri Oasen Handkraft Borgholm skördefesten 2019 och ff.