Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Video
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Bodil PBodil P
Text in English is below.

Du har kommit till konstnär Bodil P som både målar och skulpterar. Bodil P har inte, och har heller inte haft, något eget företag. Hon har målat och skulpterat samtidigt som hon utbildat sig eller varit anställd. Heltidsutbildningar: måleri, skulptur, keramik, film, konstvetenskap, resebyrå, IT, web design. Heltidsanställd: resebyråtjänsteman, filmlärare, reporter & video-redigerare, IT-ansvarig web designer. Hennes önskan med sin konst är att ge alla en skön och positiv känsla - något att hämta glädje, lycka och läkande kraft ifrån.

Bodil P
KONST

Bodils konstnärsskap har ett klart och eget uttryck. Man kan känna de stora modernisterna finns där som inspiration men Bodils formspråk är omisskännligt.
Att hon behärskar både form och färg är uppenbart och det ger henne ett gott svängrum när hon sammansmälter inspiration, skaparlust och sin särart i sitt uttryck.
Hon inspireras av färger och former som finns i naturen. Hon inspireras av sånger, musik, poesi och drömmar. Hennes måleri och skulpterande är som musik och poesi. Samspelet i och mellan formerna. En balans och samtidigt en rytmisk musikalitet. I både måleri och skulptur söker hon vinklar och ytor som bildar rörelsen, uttrycket och relationen mellan människor och mellan ting. I skulpturen förenklar hon, skalar av till rena enkla ytor och plan. Hon låter de rena släta ytorna stå emot de runda och välvda. I måleriet söker hon färger, former som hon vill ta fram till ett plan, till en yta. Olika toner och olika valörer i färgens skala är som tonerna i sång och musik. De är som poesins ord och rytm. Hon söker en balans, harmoni samtidigt en rörelse. Bodil har en hög teknink, bra färgsättning och förnämlig balans. I en serie med oljemålningar av träd "Trädserien" har hon ett starkt och monumentalt måleri.... Ibland söker hon efter uttrycket och relationen mellan människor och mellan ting. I en serie oljemålningar med stilleben av glasflaskor söker hon finkänsligt i spelet mellan färgernas olika toner och valörer. I denna serie så kan man skymta levande personer. Ibland kan hennes målningar nästan kännas gudomligt magiska...

Hon vill lämna konsten öppen för betraktaren att lägga in det som önskas upplevas. Hennes önskan är att ge en skön och positiv känsla genom sin konst. Något att hämta glädje, lycka och läkande kraft ifrån.


Se utbildningar och utställningar nedanför den engelska texten.

______________

TEXT IN ENGLISH
______________

BODIL P
You are at artist Bodil P who is a painter as well as a sculptor.

Bodil P
Art

Bodils 's artistry has a clear and unique expression.
You can feel the great modernists are there as inspiration but Bodil's language in form is unmistakable.
That she masters both shape and color is obvious
and it gives her a good leeway when she fuses inspiration creative desire and its uniqueness in its expression.
She is inspired by the colors and shapes found in nature. She is inspired by songs, music, poetry and dreams.Her painting and sculpting are like music and poetry. The interaction in and between the forms. A balance and at the same time a rhythmic musicality.
In both painting and sculpture, she seeks angles and surfaces that form the movement, the expression and the relationship between people and between things. In the sculpture she simplifies, peeling off to clean simple surfaces and planes. She lets the clean smooth surfaces stand against the round and arched ones. In painting, she seeks colors, shapes that she wants to bring to a plane, to a surface. Different tones and different denominations in the scale of color is like the tones of song and music. They are like the words and rhythm of poetry. She seeks a balance, harmony at the same time a movement. Bodil has a magical sense of color, and distinguished balance. In a series of oil paintings of trees "Trädserien" ”The Tree series” she has a strong and monumental painting.
Sometimes she searches for the expression and the relationship between people and between things. In a series of oil paintings with still lifes of glass bottles, she searches sensitively in the play between the different tones and denominations of the colors. In this series, you can glimpse living people. Sometimes her paintings can feel almost divinely magical...
She wants to leave the art open for the viewer to experience what is desired to be experienced. Her desire is to give a nice and positive feeling through her art. Something to get joy, happiness and healing power from.

There is more art by Bodil P on www.bodilp.com See link below

Utbildning
Text in English is below.

SJU ÅR heltid konstnärlig utbildning:

Dramatiska Institutet Högskola, film 1995.
40 p

Konstvetenskap, Stockholms Universitet 1993.
40 p Ettårig.

Nyckelviksskolan, keramik, skulptur, måleri 1992.
Ettårig.

Idun Lovéns Konstskola, måleri 1989.
Tvåårig.

Konstutbildning enligt Björn Melins lära och Basis Konstskola, måleri 1987. Två år.

Under femton år återkommande skulpturkurser för skulptör Anita Brusewitz-Hansson.


______________

TEXT IN ENGLISH
______________


EDUCATION


SEVEN YEARS full-time artistic education:Dramatic Institute University, film 1995. 
40 pArt History, Stockholm University 1993. 
40 p AnnualNyckelviksskolan, ceramics, sculpture, painting 1992. 

AnnualIdun Lovén Art School, painting 1989.
Two-year.Art education according to Björn Melin's teachings and Basis Art School, painting 1987.
Two-year.For fifteen years recurring sculpture courses for sculptor Anita Brusewitz-Hansson.

Utställningar
Text in English is below.

BODIL P SEPARATUTSTÄLLNINGAR

Galleri Gamla Stan Stockholm. Måleri

Galleri P.S. Stockholm med Cecelia Britten-Austin. Måleri 2017

Galleri Havsvikbo. Sthlms län. Måleri&skulptur
2015, 2016, 2017, 2018

Galleri Tersaeus. Måleri 2010

Galleri Reimersholme. Måleri 2007

Stockholms Kulturförening. Måleri 2007

Galleri Tersaeus. Stockholm. Måleri 2006

Spånga Folkets hus. Måleri 2006

Galleri Bellange. Sthlm. Måleri, skulptur, konstkeramik 2005

Galleri Bjurman/Hagman. Sthlm. Måleri, skulptur, konstkeramik 1999.


BODIL P SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

Konstrundan Västerort 2018

Carlson Art. Stockholmsmässan i Älvsjö. Sthlms län. Måleri 2017

Galleri P S. Stockholm Jul och nyår 2013-2017

Konstpolen (jurybedömd) Nynäshamn 2016

Galleri P S. Stockholm Jul och nyår 2013 - 2017

Konsthal Fållnäs Gård. Sorunda. Sommar 2013

Galleril P S. Stockholm Invigning. 2012

Galleri Tersaeus. Sthlm. Måleri. Skulpturer av Anita Brusewitz-Hansson 2011

Konsthall Mariakyrkan. Huddinge

Vintervikens trädgård Cafe och omivning 2009

Galleri Ciresia, Måleri, skulptur, konstkeramik 2009

Nybrovikens kontor. Måleri. 2008

Galleri Ciresia, Måleri, skulptur, konstkeramik, kortfilm 2008

Reimersholmes Kulturförening. Måleri. 2007

Galleri Tersaeus. Måleri. Skulpturer av Anita Brusewitz-Hansson. 2006

Galleri Nynäshamn. Måleri. 1997

Kulturfestivalen Stockholm. Måleri, skulptur, keramik. 1993

Lidingö stadshus. Måleri, skulptur, konstkeramik. 1992


______________

TEXT IN ENGLISH
______________EXHIBITION
BODIL P SEPARATE EXHIBITIONSArt Gallery Gamla Stan/ Old Town Stockholm. Painting

Art Gallery Alvikstorpet, Alvik, Stockholm. Painting 2019Art Gallery Nockeby, Bromma. Stockholm. sculpture, painting 2018Art Gallery i P.S. Stockholm with Cecelia Britten-Austin. Painting 2017Art Gallery Havsvikbo. Stockholm county. Painting & sculpture 2015, 2016, 2017, 2018Art Gallery Tersaeus. Painting 2010Art Gallery Reimersholme. Painting 2007Stockholm's Cultural Association. Painting 2007Art Gallery Tersaeus. Painting 2006Art Gallery Tersaeus. Painting Painting 2006

Spånga the house of the people. PaintingArt Gallery Bellange. Sthlm. Painting, sculpture, art ceramics 2005Art Gallery Bjurman/Hagman. Sthlm. Painting, sculpture, art ceramics 1999BODIL P COLLECTION EXHIBITIONSThe art round ”Konstrundan Västerort” 2018Carlson Art. Stockholm Fair in Älvsjö. Stockholm. Painting 2017Art Gallery P S. Stockholm Christmas and New Year. Annual 2013-2017Konstpolen (judged) Nynäshamn. Painting 2016Art Gallery P S. Stockholm Christmas and New Year. Annual 2013 - 2017Art Gallery Fållnäs Gård. Sorunda. Summer Painting 2013Art Gallery P S. Stockholm Invigning. Painting 2012Art Gallery Tersaeus. Sthlm. Painting. Sculptures of Anita Brusewitz-Hansson 2011Art Gallery Mariakyrkan. Huddinge”Vintervikens trädgård Cafe” Vintervikens garden Cafe and surroundings 2009Art Gallery Ciresia, Painting, sculpture, art ceramics 2009Nybrovikens kontor. Painting, 2008Gallery Ciresia, Painting, sculptures, short film 2008Reimersholmes Cultural association Painting. 2007Art Gallery Tersaeus. Painting. Sculptures of Anita Brusewitz-Hansson. 2006Art Gallery Nynäshamn harbor Painting 1997The cultural festival Stockholm. Painting, sculpture, art ceramics 1993Lidingö town hall. Painting, sculpture, art ceramics. 1992.