Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Meddelande
Marie-Louise Sandell
Jag har tecknat och målat i hela mitt liv.

Mina målningar har inspirerats av minnen och erfarenheter från hemstadens, dansens, naturens och filmens värld. Mitt signum är färgstarka målningar som ofta förmedlar en berättelse. I tavlorna förenas undermedvetna minnesbilder med spontana intryck från självupplevda miljöer och händelser. Europeiska miljöer såsom hemstaden Malmö samt Östersjöns och södra Frankrikes olika regioner och stadskulturer utgör ofta den grund som målningarna vilar på.

Jag visar figurativa målningar i olja och akryl. Att måla innebär för mig att ha roligt och att använda fantasin.

I have been drawing and painting all my life.
My paintings have been inspired by memories and experiences from the world of my hometown, dance, nature and film. My hallmark is colourful paintings that often convey a story. The paintings combine subconscious memories with spontaneous impressions from self-experienced environments and events.
European environments such as the hometown of Malmö and the different regions and urban cultures of the Baltic Sea and southern France often form the foundation on which the paintings rest.
I show figurative paintings in oil and acrylic. For me, painting means having fun and using my imagination.

Utbildning
Jag har en masterutbildning samt en bachelorexamen i rörliga bilder vid Köpenhamns universitet. Jag har även studerat rörliga bilder på Malmö högskola och jag är utbildad dramapedagog. I drygt tjugo år har jag undervisat i dessa ämnen på olika gymnasieskolor.

I have a master's degree and a bachelor's degree in moving images from the University of Copenhagen. I have also studied moving images at Malmö University and I am a trained drama teacher. For more than twenty years, I have taught these subjects at various upper secondary schools.

Utställningar
Några utställningar jag har medverkat och medverkar i:

2023 Kulturdagarna i Malmö 22-24 september, pop-upgalleriet Tellus.

2023 Romelegårdens jurybedömda utställning

2017, Påskutställning på Hotell Svea i Simrishamn

2016, Separatutställning, Atelier-galerie Poly-Céram, Vallauris (Antibes)

2012-2016 Konst i Smedstorp, utställning under påskrundan.

2015, Savoureusement Suédois, Frankrikes största utställning för samtida svensk konst, i Nice.

2015, Helsingborgs konstförening, samlingsutställning

2015, Helsingör, Konst på Kryss, samlingsutställning

2015, hÖsterlenSalongen, Österlen.

Some exhibitions I have participated in and participate in:

2023 Culture Days in Malmö 22-24 September, pop-up gallery Tellus.

2023 Romelegården's juried exhibition

2017, Easter exhibition at Hotel Svea in Simrishamn.

2016, Solo exhibition, Atelier-galerie Poly-Céram, Vallauris (Antibes)

2012-2016 Art in Smedstorp, exhibition during the Easter round.

2015, Savoureusement Suédois, France's largest exhibition of contemporary Swedish art, in Nice.

2015, Helsingborgs konstförening, group exhibition

2015, Helsingør, Konst på Kryss, group exhibition
2015, hÖsterlenSalongen, Österlen.