Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Staffan TolsénStaffan Tolsén
STAFFAN Birger Mikael TOLSÉN

Målare, objektkonstnär, född 1952 i Stockholm.

Breda uttrycksmetoder, oftast med en
gemensam innebörd.

Medlem KRO, BUS. SvK.

I mitt måleri är Oswald, Ittern, Goehtes och Josef Albers färgteorier alltid grunden i utförandet, bildidéerna kommer, förutom porträtten, ur den marina miljön och innehållet är ofta kopplat till existensiella frågor. Materialen är naturliga, hemtillverkad kaseinoljetempera på gammalt recept och olja på linneduk.

The theories about colours by Oswald, Ittern, Goethe and Josef Albers are always the basis when I paint. The ideas comes from the marin environment and the content is often connected to existetial questions. The materials are natural, own maked tempera and oil on canvas by linen.

Utbildning
1968-69 Mentor Lars Grafström i lergods
1972-73 Nyckelviksskolan, stengods
1974-81 Mentor Håkan Blomqvist i måleri
1981-83 Gerlersborgsskolan, måleri
Påbyggnad materialkunskap trä, stål, polysterplast, betong och textil.

Utställningar
Museeutställningar & Konsthallar:
Sjöhistoriska Museet: Lustyachter 2002-03, temautställning med 25 temperamålningar om upplevelsesamhällets tidigaste visionärer. Arr. Maria Frid, Sjöhistoriska Museet.
Sjöfartsmuseet Göteborg: Lustyachter 2008, förnyad form. Arr. AnnaLena Nilsson
Lysekils Konsthall, separatuts 2011
Väsby Konsthall, separatuts 2011
Husby Konsthall, separatutst 2012
Göteborgs Konstförening, Lilla galleriet 2013
Edsvik Konsthall, separatutst 2014
Sala del Arte, Aguimes, separatutst 2014
Lysekils Konsthall, separatutst 2015
Galleri Henrik Gerner, Moss, Norge, separatutst 2015
Väsby Konsthall, 2018
Div separatutställningar, mässor, färgevent, utsmyckning av inspirationsentréer, Aquavision 2001, Libyen.
Verkspridning England, Frankrike, Ungern, Portugal, Equador, USA, Nya Zeeland och Finland.
Facebank 1996-2001-möte med 42 kända personer, temperaporträtt S Tolsén, texter Gabriella M Tolsén och Imi Markos. Flertalet publicerade i manegementtidningar med omslagsporträtt.
Det allmänt mest TV kända porträttet är Alf Svensson. Personer från England, Frankrike, Ungern, Nya Zeeland och Finland har besökt ateljén i Sollentuna för porträttering.
Names and Frames 1997-98 Bildspelsföreställning 20 minuter om porträttets möjligheter. Måleri & foto S Tolsén. Text och textläsning Gabriella M Tolsén, komposition, musik och studio Peter Lundblad.
Kreaprenör & LeoNardo. Forskningsprojekt om idéns uppkomst genom kombinationen konst/kunskap/humor. Samarbetsprojekt med LO Landin och Imi Markos 2000-2002.