Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Länkar
Meddelande
Anita HellgrenAnita Hellgren
IN MEMORIAM
Född i norra Skrävlinge, 1937, död den 9 maj 2019.

Offentlig Utsmyckning:
Skandinaviska Banken Svalöv
Linåkersskolan Svalöv
Teckomatorps Sparbank
Ängslyckan Teckomatorp
HSB Farsta Strand Stockholm.

Stipendium:
Svalövs Kommun 1983.

Utställningar
Antikmässan Helsingborg

Bibliotekstjänst Lund

Eslövs Stadshus

Höganäs Museum

Hörby Museum

Galleri Opus Borgeby

Landskrona Konsthall

Landskrona Museum

Lasarettet Landskrona

Lunds Lasarett

Galleri Rosenberg Höganäs

Konstrundan i N:V Skåne

m.fl.

Internationella Utställningar:

Fletcher Callenge Ceramics

Aukland New Zelland

Third Annual Internationella

exhibition of miniature

Toronto Canada

Del Bello Gallery Toronto

Canada.