Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Tina Hellblom ThibblinTina Hellblom Thibblin
Bildkonstnär Född och uppvuxen i Västerås
Målar främst i olja och har genom åren även skapat större bilder i batik. Försöker att i mitt konstnärskap hantera spänningsförhållande mellan det imaginära och det konkreta. För mig har mitt akademiska arbete och mitt konstnärliga arbete berikat varandra. I mitt konstnärskap försöker jag visualisera det stora i det lilla och vara öppen för det oförutsägbara.
Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Autodidakt förutom några kortare målarkurser. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.
Mörtgatan 6 72349 västerås.

Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.

Utställningar
Aktuella och tidigare utställningar i urval:

Milano Collection exhibition, Proposte Contemporanee, Mars 25-29, 2024, Tolemeo Art Gallery

Florence Collection exhibition, Individuazione Internationale, 24 februari - 4 mars, 2024, Galleria Mentana

Jag var representerad vid LA Art Show, Contemporary Art, Los Angeles, februari, 2024, video exhibition, Fondazione Effetto Arte.

Florence Collection exhibition, 16 december - 10 januari, 2023/2024, 2024, Galleria Mentana, Florens

Milano Collection exhibition 24-30 november, 2023, Contigueous Horizons, Tolemeo Art Gallery

London Collection exhibition 7-12 december, 2023, Mostra Itinerari, The Crypt Gallery, London

Deltagit i the International Biennale of Contemporary Art and Design in Florens oktober 2023.

Inbjuden att delta i the International Biennale of Contemporary Art and Design in Florence 2021.

Samlingsutställning Art Gallery, Stockholm, 2005

Samlingsutställning Gallery Galax, Stockholm, 2000

Julsalong, Västerås Konstmuseum, 2000

Separatutställning, Gallery Galax, Stockholm 1999

Tina representeras under 2024 på Gallaria d´Arte Mentana, Florens.