Olle Brandqvist

Tillbaka till Olle Brandqvist

Bild: Work in progress

Bild: Vid uttorkad bäck

Bild: "Gruppen" (del av)

Bild: Huvud gnejs

Bild: "Vid vattnet" skulptur i tenn

Bild: Granit

Bild: Huvud diabas

Bild: HUVUD PORFYR

Bild: Relief

Bild:

Bild: "Vad är då en människa..."

Bild: Sorgen och glädjen vandra tillsammans

Bild: "Fallet" skulptur i tenn

Bild: Rune

Bild: "Filur" Diabas

Bild: Huvud granit

Bild: Huvud diabas

Bild: diabas

Bild: Samling

Bild: Vid sjön

Bild: Ljust huvud

Bild: Mörkt huvud

Bild: Dam diabas

Bild: "Hällen" skulptur i tenn

Bild: "Känn ingen oro och tappa inte modet"