Ann Carlsson Korneev

Tillbaka till Ann Carlsson Korneev

Bild: Det stora ljuset II

Bild: På havet

Bild: Den ännu smalare vägen

Bild: På väg

Bild: På berget

Bild: Moments of insight, Wermlands museum

Bild: På väg II

Bild: Portal

Bild: Vila vid källan

Bild: Separatutställning på Göteborgs Konstförening

Bild: Rosen

Bild: Cyklisk bana

Bild: Skärgård

Bild: Det stora ljuset

Bild: Separatutställning på Galleri Konst i Karlstad

Bild: Buddha

Bild: Näckros

Bild: Tvillingsjäl

Bild: Meditating Buddha

Bild: Den smala vägenThe narrow road

Bild: Solutions

Bild: Gå bortom tid och rum

Bild: Madonna

Bild: Snäckan

Bild: Spiralsnäcka

Bild: Tystnad

Bild: Ögonblick av insikt

Bild: Taos boning II Marmor

Bild: Vinge