Gunilla Poignant

Tillbaka till Gunilla Poignant

Bild: Partitur-svarta stycken

Bild: Partitur-vita stycken

Bild: Under mina ögonlock Under mina ögonlock strömmar bilder av minnen, tankar förbi.

Bild: Spiral-En tanke om tid och Under mina ögonlock....

Bild: Spiral - en tanke om tid

Bild: Kaffesnurra

Bild: Tid

Bild: Paddbadet

Bild: Herbarium I-XX

Bild: Under mina ögonlock strömmar bilder av minnen, tankar förbi.Gripbara, ogripbara, söker sammanhang.

Bild: Konstnärshuset Stora Galleriet 2000

Bild: "Puppor"

Bild: "Dans"

Bild: " Dansa min docka...."

Bild: "Balans"

Bild: "Tid"

Bild: "spiral"

Bild: "Vila - Rytm"

Bild: "Spiraler"

Bild: "våg I o II"