Kjell Ringi

Tillbaka till Kjell Ringi

Bild: Left: "Horizon V" Acrylic on canvas

Bild: Detail of "Horizon V" Acrylic on canvas.

Bild: "Horizon II" Acrylic on canvas. Detalj

Bild: Left; "Red Tower III" Acrylic on canvas. Right; "Five stars" Acrylic on canvas. , including detail in corner.

Bild: "White city shape I"

Bild: "Split Tower" Acrylic on canvas.

Bild: Detail of "Split Tower"

Bild: "Red City" Acrylic on canvas

Bild: Detail of "Red City"

Bild: "BIRD II"

Bild: "BIRD I"

Bild: "OBSERVER I"

Bild: OBSERVER II" SIDE SHOT DETAIL ON RIGHT

Bild: "WINDOW"

Bild: "GOLD-RICE"

Bild: BIRD NEST

Bild: TRIUMPH"

Bild: "SQUARES"

Bild: TRIANGLE

Bild: C.C. . SIDE-SHOT DETAIL ON RIGHT SIDE