Bo Löfgren

Tillbaka till Bo Löfgren

Bild: PÅ VÄG HEM, gotländsk kalksten / figurer i tenn

Bild: HÅGKOMST

Bild: PÅ VÄG HEM, detalj

Bild: TILLFLYKT

Bild: ÅTTA VECKOR

Bild: LUSTHUS

Bild: LITEN OCH STOR, brons

Bild: FRISTAD

Bild: INBLICK

Bild: DUO

Bild: SAMTAL

Bild: METAMORFOS, koppar/ krom

Bild: PARADIGM, brons/ diabas

Bild: KRETSLOPP, granit African Red/ förnicklad koppar

Bild: ÖPPNING, granit,

Bild: BROTTSTYCKE, kyanitkvartsit

Bild: VILDSVIN,

Bild: URKRAFT, sandsten/granit, Enköpings lasarett

Bild: I SKYDD, granit /tenn

Bild: Minnessten över John Lindgren jr. Finsk granit, Djurgården, Stockholm.