Kersti Rågfelt Strandberg

Tillbaka till Kersti Rågfelt Strandberg

Bild: Sänker

Bild: Forntida

Bild: Stängel

Bild: Gallerverk

Bild: Öppning

Bild: Kärl VIII

Bild: Art lamps

Bild: Kärl IX

Bild: Skål gutår!

Bild: Kärl VII

Bild: Kärl VI

Bild: En hjärtesak

Bild: Milstenar

Bild: Vila

Bild: Kärl XI

Bild: Kärl V

Bild: arbetsglädje

Bild: Kärl X

Bild: Fragil

Bild: Aktas

Bild: Fröhus

Bild: Kärl I - VI

Bild: Totem

Bild: Vindfång