Christina Ringsberg

Tillbaka till Christina Ringsberg

Bild: På bryggan (44,5 x 34)

Bild: I vassen (37,5 x 29)

Bild: Rönnen (39,5 x 49)

Bild: Morgon (40 x 49,5)

Bild: Lekstugan (49,5 x 38)

Bild: Fågelträdet, detalj (hela bilden 39 x 49,5)

Bild: I duschen, detalj (hela bilden 46,5 x 49)

Bild: Optimisterna, detalj (hela bilden 39 x 49,5)

Bild: Optimisterna, detalj (hela bilden 39 x 49,5)