Dan Leonette

Tillbaka till Dan Leonette

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild: Matt koppar. Jag bränner i en gasugn och använder en blandning av svart kopparoxid och alkalisk fritta. Godset går igenom en reduktionsprocess och oxideras sedan långsamt

Bild: Matt koppar. Jag bränner i en gasugn och använder en blandning av svart kopparoxid och alkalisk fritta. Godset går igenom en reduktionsprocess och oxideras sedan långsamt

Bild: Matt koppar. Jag bränner i en gasugn och använder en blandning av svart kopparoxid och alkalisk fritta. Godset går igenom en reduktionsprocess och oxideras sedan långsamt

Bild: Matt koppar. Jag bränner i en gasugn och använder en blandning av svart kopparoxid och alkalisk fritta. Godset går igenom en reduktionsprocess och oxideras sedan långsamt

Bild: Matt koppar. Jag bränner i en gasugn och använder en blandning av svart kopparoxid och alkalisk fritta. Godset går igenom en reduktionsprocess och oxideras sedan långsamt

Bild: Postfired raku bränns i en gasugn. Reduktionen genomförs både i ugnen och i sågspån. Jag använder sulfater av koppar, järn och kobolt för färgerna.

Bild: Postfired raku bränns i en gasugn. Reduktionen genomförs både i ugnen och i sågspån. Jag använder sulfater av koppar, järn och kobolt för färgerna.

Bild: Postfired raku bränns i en gasugn. Reduktionen genomförs både i ugnen och i sågspån. Jag använder sulfater av koppar, järn och kobolt för färgerna.

Bild: Postfired raku bränns i en gasugn. Reduktionen genomförs både i ugnen och i sågspån. Jag använder sulfater av koppar, järn och kobolt för färgerna.

Bild: Sågspånsbränning görs i en tegelbox. Godset placeras i boxen med många lager av sågspån, salt och sulfater. Bränningen sker också i gamla oljetunnor.

Bild: Sågspånsbränning görs i en tegelbox. Godset placeras i boxen med många lager av sågspån, salt och sulfater. Bränningen sker också i gamla oljetunnor.

Bild: Sågspånsbränning görs i en tegelbox. Godset placeras i boxen med många lager av sågspån, salt och sulfater. Bränningen sker också i gamla oljetunnor.

Bild: Sågspånsbränning görs i en tegelbox. Godset placeras i boxen med många lager av sågspån, salt och sulfater. Bränningen sker också i gamla oljetunnor.

Bild: Postfired raku bränns i en gasugn. Reduktionen genomförs både i ugnen och i sågspån. Jag använder sulfater av koppar, järn och kobolt för färgerna.