Björn Hammarström

Tillbaka till Björn Hammarström

Bild: Park, 65x50 cm, akryl, 2006, privat ägo

Bild: Skuggor över vägen, 60x40 cm, akryl, 2005, privat ägo

Bild: Slänt, 95x70 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Land's End, 120x90 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Pir, 45x32 cm, akryl, 2005, privat ägo

Bild: Sysne I, 40x32 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Skuggor, 70x50 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Kväll, 40x32 cm, akryl, 2006, privat ägo

Bild: Nattbild, 60x40 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Plats, 60x40 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Verkstad, 40x32 cm, akryl, 2008, privat ägo

Bild: Vid hamnen, 105x90 cm, akryl, 2006, privat ägo

Bild: Spegling, 45x60 cm, akryl, 2006, privat ägo

Bild: Genom hallen, 45x60 cm, akryl, 2006, privat ägo

Bild: Väg I, 50x70 cm, akryl, 2006, privat ägo

Bild: Ste-Gylk, 95x70 cm, akryl, 2008, privat ägo