Per Wennerstrand

Tillbaka till Per Wennerstrand

Bild: Nätter & dagar

Bild: Ljus & skugga

Bild: Skeppet Godheten

Bild: Gravitation

Bild: Tvåflodslandet

Bild: Natten & dagen

Bild: Människoträdet

Bild: Må cirkeln förbli obruten

Bild: Mor & barn

Bild: Betongskulpturer

Bild: Figur i rött

Bild: Ateljébild

Bild: Trädet, kärlet & människan

Bild: Gravitation

Bild: Tid & rum

Bild: Nätter & dagar

Bild: En är ingen

Bild: Morgondagen

Bild: Frågorna

Bild: En spricka i natten