Tomas Colbengtson

Tillbaka till Tomas Colbengtson

Bild: Sapmi defaces

Bild: “Tsïegle”Vägvisaren, Public art, Satsfjäll Saxnäs Sweden

Bild: Sydsamisk hjärna

Bild: Trumma

Bild: "Aajla" /hjärna Samisk historia Ebelingmuseet

Bild: Frozen memorys Ice-screenprint Jukkasjärvi 2014

Bild: "Tsigele" Pathfinder Summer

Bild: Neida gosse? Girl whereto? Public artwork Oulo Finland

Bild: “Tsïegle”Vägvisaren, Public art, Satsfjäll Saxnäs Sweden

Bild: Gåetie Public artwork Vevring Norway

Bild: Installation Lycksele Tingsrätt nov 2019

Bild: "Brottstycken II"

Bild: "Brottstycken"

Bild: Tsihgele Pathfinder

Bild: Tsigele Vägvisaren

Bild: Tsihgele Pathfinder

Bild: "Giebnie-kittel2

Bild: "De som kom – De som tog emot"

Bild: "Gievrie-Trumma"