Jarl Ingvarsson

Tillbaka till Jarl Ingvarsson

Bild:

Bild: Pascals paraply

Bild:

Bild:

Bild:

Bild: Sammy, Signerad och daterad på baksidan Jarl Ingvarsson -99. Olja på duk, 125 x 92 cm.

Bild:

Bild: Ratunsjinskaja" 2009, olja på duk, 200x200 © Jarl Ingvarsson

Bild: Västkustbränsle

Bild: Ockie" Foto: Leif Mattsson

Bild: Lusen

Bild:

Bild: Jarl Ingvarsson i sin ateljé, Foto: Mattias Lindbäck

Bild: Jarl Ingvarsson i sin ateljé, Foto: Mattias Lindbäck

Bild: Foto: Mattias Lindbäck, Ur Strindbergsviten, Olja på duk. 140x100 cm.

Bild: Foto: Mattias Lindbäck

Bild: Ur Strindbergsviten (2012) Foto: Mattias Lindbäck

Bild: Foto: Mattias Lindbäck, Ur Strindbergsviten, Olja på duk. 140x100 cm.

Bild: Tre-mattpiskor

Bild: Foto: Mattias Lindbäck, Självporträtt med fastlagsris (2005)

Bild:

Bild: Garage

Bild: Foto: Mattias LindbäckCharles Seldon i Karlskrona (2011), Olja på duk. 240x360 cm.

Bild: Foto: Mattias Lindbäck, Röd jätte med galaxpall (2010-2011), Olja på duk. 240x360 cm.

Bild: Foto: Mattias Lindbäck, Vi kanske inte ska nöja oss med universum (2011), Kol, akryl, olja på duk. 240x360 cm.

Bild: Vadstena, 1995, olja på duk, 140X190 ©Jarl Ingvarsson

Bild: Regn för de inre planeterna (2011), Foto: Mattias Lindbäck

Bild: Över sjön

Bild: Foto: Mattias Lindbäck, Agnoscamus (2005)

Bild: Till L.S. Senghor (1995), Foto: Mattias Lindbäck, Olja på duk. 116x89 cm.