Louise Hävre

Tillbaka till Louise Hävre

Bild: Under Bron

Bild: Begravningsurnor

Bild: Glas graaler !

Bild: Ta med ljuset där du går

Bild: Bortom nuet

Bild:

Bild: Helig Madonna

Bild: Just a dream

Bild: Live as you Dream

Bild: En dag vid floden

Bild: Skyddsänglar

Bild: Skyddsänlar

Bild: Närvaro i nuet

Bild: The Whispers

Bild: A New charter in Life

Bild: Prisma

Bild: Pingvinfamilj

Bild: The twelve disciplinens

Bild: Alicia

Bild: Branden i Notre Dame

Bild: ”Ave Maria ”

Bild: Morgonrodnad

Bild: Mon Alicia

Bild: Ljuset i ditt liv