Elisabet Hallgren

Tillbaka till Elisabet Hallgren

Bild: Objekt i vit ram

Bild: Skålar

Bild: Objekt på järnstativ

Bild: Skål

Bild: Gul urna

Bild: Objekt

Bild: Skål med sked

Bild: Skål

Bild: Objekt i svart ram

Bild: Växtformer

Bild: Bägare

Bild: Skålar

Bild: Objekt på järnstativ

Bild: Svampar

Bild: Puppa

Bild: Objekt på järnstativ

Bild: Mini- vaser

Bild: Anagamaskålar

Bild: Bägare

Bild: Bägare

Bild: Fröformer

Bild: fröform

Bild: Kavlade kannor

Bild: Skål

Bild: Bägare

Bild: Ceramic buttons

Bild: Tegelurnor

Bild: Kavlade kannor