Sven-Arne Hökenström

Tillbaka till Sven-Arne Hökenström

Bild: Hans Alexander Gerlanius som kung

Bild: Porträtt på Konstnären Hans Alexander Gerlanius

Bild: Höken

Bild: Höken med kungen

Bild:

Bild:

Bild: Virginia Wolf

Bild: Pan Uppvaknande

Bild: Tjuren

Bild: Killian Zoll

Bild: Detalj ur Karl X!! likfärd

Bild: Boxare ur historien

Bild: Clown

Bild: Zoot Zimms-detalj

Bild:

Bild: Gösta Ekman, d.ä.

Bild: Evil cat

Bild:

Bild: joe Jackson

Bild: