Bo Mörnerud

Tillbaka till Bo Mörnerud

Bild:

Bild: Konstnären Bo Mörnerud vid sin skapelse ”Storaltaret”,Foto: Ingvar Hultman

Bild:

Bild:

Bild: Broder. Olja.

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild:

Bild: