Kristina Häll

Tillbaka till Kristina Häll

Bild: Allting på jordens rund........

Bild: Knopp

Bild: Astral struktur

Bild: Drömspår

Bild: Globaliseringen

Bild: Fängslande struktur

Bild: Kravform

Bild: Underläge

Bild: Klass I, II, III.

Bild: Handgripligt självporträtt

Bild: Lemon

Bild: Saknaden I

Bild: Saknaden II

Bild: Skyddsrum IV

Bild: Fylld

Bild: Intimt självporträtt

Bild: Skyddsrum VI

Bild: Missing

Bild: Hemerocallis