Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Anette Blomberg
2019-08-28 17:59:48 Allmänt
Kulturartilleriet i Fårösund
Fler bilder som komplement till mitt förra blogginlägg. Hopppas ok att förmedla min poesi här. Den är tryckt i häfte med tillhörande omslag (ej här) och tillhör utställningen.

"Upplevelsevandringen i skogen tillhörande Kulturartilleriet i Fårösund, ”Glokalt mysterium” av och med konstnären och poeten Anette Blomberg, innefattar enbart hennes egen idé, design samt utförande, beträffande hela utbudet. Installationer, skulpturer, ljud, poesi, av vilka en del texter givits melodier som hon sjunger, andra läses under framträdanden. Även de skiftande improvisations-komponerade munljuden är till största delen Anette Blombergs egna, att avlyssna i hörlurar genom fyra olika Mp3-spelare vid anhalterna: Amazonas, Gaza, Damaskus, Borneo, kontra Gotland - Fårösund.

Inomhus kan du se utställningen; ”Naturmystik i lokal” med måleri av Anette Blomberg

Välkommen till Anette Blombergs genomgripande konstnärliga och naturlyriska hyllning i bevarandet av Naturens Natur.

……………………

Anette Blomberg: jag föddes I Södertälje, eller närmare bestämt i den lilla byhålan Pershagens skog Fågelsångens bottenlösa tjärn, vilken kunde sluka små flickebarn, men skyddades av föräldrarna Slända och Varg. Ännu söks vingar som klor bland fantasins och realitetens obegränsade mångfald…

Sedan 1986 verksam på gutarnas ö, mitt i havet med himlen som tak.

Att rättmätigt förvalta sin utmätta stund på jorden, kräver och förpliktigar som bekant. Men att istället förskjuta perspektivet en aning för att se det hela ur en vidare synvinkel, skapar oanade möjligheter.

Det handlar om rätten att försöka begripa sammanhangen. Uppleva ett uns av förankring. Ana en mening…känna vikten av att lyssna lika mycket inåt som utåt. Det handlar om att en människans rättigheter inte existerar utan balanserande skyldigheter…oavsett! Det handlar om gåvan i att deltaga här och nu och att inte fastna i tidigare tillkortakommanden eller förirra sig helt och fullt i framtida förhoppningar. Det handlar om ärlighet, där endast nödlögnen får tillträde i sökandet efter tron på mirakel genom starka övertygelser, liksom efter tröst, gällande tunga förluster. Rent krasst går nog varje individs liv ut på att finna sin specifika plats och tillhörighet, utifrån egen förmåga och behov. Att i största möjliga mån våga ta sitt eget ansvar inför det egna välbefinnandet. Tillrättafinnandet. Sådant gynnar indirekt även omgivningen.

Kvinna, mor, farmor, konstnär med utställningar under fyrtio år, lite författare, men mer poet. Bildlärare under åratal, samt designer-utförare av omändring på tio barn-ungdomsbibliotek i syftet att höja attraktionskraft som tillgänglighet. Mest ändå det filter som krävs då ett stycke liv går ut på att samla intryck för att sålla, sila och omvandla essensen till egna specifika uttryck. Mitt försök till ett alibi för min stund här på jorden.

Barndomen är var människas egen urtid. Livets nuskede; färgspektra mellan begynnelse och evighet."


..............


Ordspråk ”Skadan är redan gjord, men ej för sen att bota”

Tellus - Tell us

Du ingår i den kosmiskt Gudomliga kraften som inkluderar allt från minsta atom till den mest eviga rymd
Ansvara för alltings möjlighet till den goda kraftens
spridning
Tillåt tankars stillhet och kroppens ro då dessa är förutsättningen till generösa handlingar
Känn tacksamhet över din tillblivelse och respektera allt levande
Värna vördsamt om alla arters lika rättighet till existens
Upplev tillit gentemot dig själv såsom till alltings goda försök till det bästa
Dela med dig av kärlek erfarenhet och kunskap då källorna aldrig sinar
Sanningen är allomfattad så låt den bli styrande
Gläds åt varje levande varelses lycka och utveckling efter sin förmåga
Den villkorslösa kärleken är störst och du har förmånen att leva i den

Tellus talar:

På vår jord: varde kärlek, varde ljus, varde fred, varde vilja, varde kraft, varde gemenskap och stor glädje.
De som ännu hungrar i sina själar skall bliva mättade av naturens goda omsorg. De som ännu tvivlar skall inse enkelheten i omvändelsen. De som sargats ska läkas och de som sargat…bli förlåtna.

Dock:

Till er, ni mänskliga kvalsterhop av förödelse, ni parasiterande skymf av lögner, ni som skövlat mitt innanmäte, utplånat min energi, förintat mina skyddslingar och som snart nog försätter min livsbana ur spel…er…förlåter jag…er älskar jag…


.................


Ordspråk: ”God rot bär god frukt”

Naturens natur

Energier
nittiotvå grundläggande blir
solen som knullade jorden

Fader Sol och Moder Jord älskade
födde neutroner protoner atomer
i olika proportioner för
encelliga bakterier amöbor alger svampar
utan arbetsfördelning enbart lyckliga parasiter
med expanderande hunger
livgav krälandet svävandet innan fyrbenta
senast huvudfotingar
människans talbara inträde
mångdubblar bakterier muterar ständigt virus
utplånar existenser cellinkräktar bränner dränker skövlar förskingrar förpestar förnedrar förringar förlamar förtvinar förhärskar förlorar förbannar
befintligt
korsar allfarvägar blodbanor nervtrådar kommunikationsleder
spränger gränser bortom…bortom
oförsvarligt allsmäktigt
hänsynslöst allenarådande
sprider makaber fasa bland resterande numrerade

men barnet BARNET
fader Sols och moder Jords frukt av kärlek
oskuldens bärare
skrattar leker dansar trädklättrar blomstrar
flyger med trasten
sjunger med vinden
gråter med regnet
barnet förundras förvånas förtjusas fantiserar förstår
barnet är naturens eget under
stjärnans jämlike havets skyddsling
universums eviga hopp
Barnet är

.........................

Ordspråk: ”Trägen vinner”


Bedjan – Vädjan

Som jag sökt
som Du dolt
Dig för mig

Som jag förnekat
som Du bevisat
Dig för mig

Naturens rika
må aldrig svika
övergiv ej mig

Låt mig bli
i
Dig

...................Ordspråk: “Roten till allt gott är skogen”


Utanför är många himlar

en isande stålblå som hämmar längtor
en pärlemorrosa som väcker slumrande visioner
en rytande röd som vulkanbrinner hungrande hjärtan
en skrikande lila som strimlar sinnen
en helande turkos som ger ömsinta handlingar
en lammungevit som barnets hänförda blick
en purpurfärgat varm stärkande som en panna Rioja
en skoningslöst skifferfärgad som sanning mot lögn
en livgivande gul som tinar fruset skavda själar
en flämtande orange som finner insiktens rikedom
en beigefärgat trist som uppgivenhetens tyngd
en gråfärgat smärtsam som hoppets frånvaro
en ögontröstens ljusblå som ger evigt kärleksfulla tankar
en bottenlös grön som ögats djupa visdom

......................Ordspråk: ”Dygden är sin egen belöning”

Frosseri

Att frossa i färg
av naturens rikedom
ändrar last till dygd


.................Ordspråk: “Den duger i skogen som inte räds en buske”


Drev

Harars blodsmak i munnar

lämnar röda stänk i spåren

bestars drev
mordlystet pådrivna

svärtar möjligheten

förvränger till mörkt koagulerat

sargar mjuk skörhet

från ljust rinnande

till oläkt

utan skorpa
för varje misstag ympas smittan
ärras djupt av övergrepp från arternas art
varböldslikt omen
snärjer sinnen
dödar minnen
stopp
harar ska frias
harar ska dansa grönt
skutta friskt
leka i lust
blodsmak förutan


..............

Ordspråk: ”Att vara filosof är att lära sig dö”

Stoft

Under stjärnor
med enad blick du och jag inför det oerhörda det obevekliga
av vad som obemärkt etsar konturer förtydligar aningar
sammanlänkar vad som komma skall
vad som obönhörligt upphör
av det som utgör stringade tillhåll för allt och inget
formationer bakom framför ovan inunder
parallellt i olösta system
vår gemensamma hud andas nebulosors gas
absorberar ärrande kristaller
för enklare spårning
glitterslickar strålglansen
som blir ögongrus som repar hinnor som förblindar och skär
sliter förtär liksom vi själva förutan insikt
utsiktslös chimär
utan avsikt grumlar du min lins jag vill klarna din vidga min
irrbloss är vi irrande irrbloss irrationellt tända för att vilseledas ur kaos bland likasinnat komprimerade dvärgar oskuldsfullt vita förmodligen skyldiga
förledas av expanderade oxiderade jättar
förbryllas av små giganter vidunderliga obetydligheter
näst intill omärkbart överfallande
när vi slungas virvelstyrt i svarta slukhål
medvetet omedvetna

bär mitt röda hål

håll mig hårt när det skymmer från skimmer
då det skingras bland skuggor bär mig varsamt släck aldrig mitt ögas brinnande hjärtpupill själsförtvina aldrig mitt kroppsliga hus där fördolda sagor härbärgerar koder för utvalda lyssnare
fyll dig av min G-punkts G-kraft
drick min bottenlösa rymd
knulla mig i skenet av de lysande döda
alla de vittnen som obevekligt ska upphöra
för att istället gång efter annan åter existera
älska mig till livs
gränsradera mellan ljusår och sekunders hemvist
förskjutning av förhållanden innan vi
molekylsprängda åter sugs in i varandra av varandra
atomklyvs
exploderar nanopartiklar dör föds dör göds i kosmos
astrobiologi som alibi för oss i vårt eget universum
ditt och mitt
bland oändliga galaxer
under tröstelyktors förbarmande
stoft

.................


Ordspråk: ”Bättre tusen fåglar i skogen, än en i staden”


Spårningar

Att spå i kaffekoppens sump
i snöns tennsmälta frusenhet
glaskulans sfäriska mysterium
harens spillning
och korpens rop
skänker eftersökta spår
fördolda svar
ur tillvarons
förvillande tecken
spårningar mellan flytt och kommande
för att
kvala in på nuets tillfälligt rälade
dock reellt tillrättalagda spårgång
att vandra i obegriplighetens oförlovade land
i hägran av det förlovade

koder tydningar omen järtecken
spårar likt nosens väderkorn
intuitionens ärlighet

spåren rälsdunkar
slår som ofrånkomlighetens lie
hugger hårdnackat
lyssnar man nogsamt
förmedlas likväl hjärtats mildare pulsslag
avståndet mellan spåren
mellan förnuft och känsla
tilltro och förnekelse
spårar att mitt avstickande
sporras av idel spårningar
blir det enda framkomliga
urspårning förutan

och korpen kraxar högst


....................


Ordspråk: ”När lövet spirar dansar trädet”


Levandes

När människoträden sträcker grenarmar
mot röda solar
skapas broar mellan högt och lågt
månen jublar

Mellan orkan och stiltje ruvas nytt
rullar mellan kasten
slipper välja i tillblivelsens rum
solen dansar

När vindfågel känner tillit
slungas mellan svaren från blått och rött
föder gult

Hela spektra i skruden
Hela registret i strupen


.....................


Ordspråk: ”Nyttja vinden - du vet inte hur länge den blåser”

Nu

Nu dansar molnen
Bjuder vita skira slöjor
över himlens blå orkesterlandskap

Nu doftar styrka
Samlar överlevnad i varje cell
Sparar likt ekorrens insiktsfulla vetskap

Nu stiger jag
Övar nyutsprungna vingar
efter lärkans fullkomligt ryttlande lek

Nu
är
Nu

......................


Ordspråk: ”Ungdoms planta är ålderdoms frukt”

Stort

Att bjudas in i tidens rum
andas med tilltrons generösa lunga
ana råd för att skåda inåt en stund
känna livets smekning i var cell

är stort

Att splittrat klyvas för att åter helas
skönja kuggens horisontvida vikt
snudda förunderlighetens vackra gåta
deltaga om blott för en kort sekund

är mer än stort

..................


Ordspråk: ”God rot bär god frukt"

Ringar

Så som ringarna
de på vattnets spegel
som de vidgas
gör sin beröring i
nästa hav

precis som syret
det ur lunga till lunga
fyller sinnet
med intryck
till vidare liv

lyfter fuktade fjärilsvingar
i tankens kraft
landar
eftertänksamt och hänfört
i mitt öga
spanar
lungfylls
skälver
ödmjukt betraktande svaret på
handens stenkastning

så som ringarna
precis som syret
så som vingarna på fjärilen


...............


Ordspråk: ”Man måste hålla det träd i ära, som man har skugga utav”

Träden

Trädets högsträckta armar bär molnet
i gengäld för lyfta drömmar och
mjölkstinna blad
vad vore himlen utan markfäste
förutan sitt eviga diande
vad vore trädet utan rymdkänning
förutan
sin livsuppehållande ammande krona
vad vore jordbundna stammen utan
vida förgreningar
där skiften inunder rotbreder
där skikten ovan pålagrar
symbios
när metamorfos
då jag lutar mitt
tunga huvud mot stammen för att lättas
frias
sluter mina armar kring
tusenårsbarkad hud
delar
trädets djupa andning
blir

......................


Ordspråk: ”Den vet bäst om vattnet som vadat har.”

Vattenklanger

Det skärs sfäriska lager på lager
ljusets hastighet spränger mellanrum
lämnar spår av upplyst

bryter

exploderar vattenmolekyler
sjunger klanger
kastar vågor
forsar liv

dunstar


...................


Ordspråk: ”Som träden sjunger kvittrar buskar”


Sången

Mellan bevekelsens stängt och öppet
spelar vindflöjeln
snäcklika sirapsmelodier
fastnar i vecket av halvt förtvinade hågkomster
i tre fjärdedels takt
innan upprinnelsen står på knä och friar

glöm
kom ihåg
mollsprängd elegi
durmängd eloge

minns enbart
barfotadansens soldoft
som klädde tårpilars kronor i livliga skratt
när trasten sjöng vindens lov
ur min strupe
under det
allra
första mötet


................


Ordspråk: ”Människokärlek är moralens väsen, kunskap är klokhetens väsen”

Väsen

Väktarvättar vakar vänligt
vandrar välvilligt vördsamt
värdesätter vägvisarens väsentliga val
välsignar vänskapens vidunderligt
verksamma visdom
värnar visioner
vill verklighetens viktiga
väcker villkorslösa viljor
vidrör virvlande vindar
vaggar väldiga vågor
viskar vackert
värmer varelser
vingpryder vekt

väsen vårdar varandra

väsen vet


..................Ordspråk: ”Historiens trappa ekar framtidens steg”


Eko

ur tillvarons resonansbotten
genljuder toner från mitt färgspektra

målar

kropp mot själ

i

samklang


.....................
”Solen skiner alltid fast ibland bakom molnen”


Att ingå

Jag blundade
emot solen
fyllde minsta blodkärl
med nya bilder

vilka
skulle bli
till senare
överlevnad

kläder
lades på marken ner
min nakna hud
stämde till
allting bredvid

jag ingick i livet

jag ingick i livet

jag

ingick

i

livet....................
Väsen är oss icke väsensskilda…


.................samtliga texter är skyddade och får ej kopieras.

Anette Blomberg         
 

Kommentera »

    

«    June 2024    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Senaste blogginläggen
4/3-24
4/3-24
4/3-24
4/3-24
Jordiskt 4/3-24
Utställning i Domkyrkan, Visby 14/4-23
Målningar "Gångar". Svit om fyra bilder á 38 x 46 cm 14/3-20
Målni gar Gångar. Svit o fyra bilder á 38 x 46 cm 14/3-20
Kulturartilleriet i Fårösund 28/8-19
Kulturartilleriet i Fårösund 28/8-19

Bloggkategorier
Allmänt
Performance
Symbios
Brev
Hemma Hos...reportage i GT
Vandringsinstallationen: Glokalt Mysterium