Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ
SökAvancerad
sökning
Skapa 1 galleri
Rekommendera
en konstnär

Medlemskap

Om svenska
konstnärer

Veckans
konstnär

Konst till salu

Anslagstavlan

Utställnings-
kalender


OrdlistaAnvändarnamn

Lösenord

Har du glömt
ditt lösenord?Besökare
just nu
7
a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    å    ä    ö    alla    

A tergo
Innebär att konstverket är signerat på baksidan. ("signerad a tergo").
 
Abstrakt
Abstrakt är en metod som förmår visualisera det undermedvetnas uttryck direkt på duken. Abstrakt konst behöver inte föreställa något alls. Det är precis som att betrakta molnformationer. Var och en får fantisera fram vad det möjligen föreställer.
 
Action painting
Action painting är en målerimetod som hade sitt publika genombrott i USA på 1940-talet och som innebär att färgen droppas, stänks eller kastas på duken. Den förknippas främst med Jackson Pollock.
 
Ad vivum
Ad vivum betyder efter levande modell
 
Akademisk konst
Akademisk konst, akademism, begrepp som används om konst i en hävdvunnen, ofta realistisk tradition, som utmärks av perfektionism i teckningen och övriga tekniker. På 1800-talet blev målarakademierna centra för oppositionen mot de nya rörelserna i konsten, vilket fick till följd att akademisk konst idag allmänt har en negativ klang av konservatism och fantasilöshet.
 
Akkadiska konsten
Akkadiska konsten tillkom efter det att akkaderna lyckats erövra Sumer och de sumeriska stadsstaterna omkring 2300 f.Kr.. Den är alltså samtida med det gamla riket i Egypten. Många skulle säga att den mesopotamiska konsten nådde sin höjdpunkt då Akkadriket stod på sin höjd av makt. Tyvärr finns inte mycket bevarat från denna period.
 
Akrylfärg
Akrylfärg, är en snabbtorkande konstnärsfärg som innehåller färgpigment blandat med ett akrylbindemedel. Färgen blev kommersiellt tillgänglig 1955 då den amerikanska färgtillverkaren Liquitex var de första som började tillverka den. Akrylfärger är vattenlösliga tills de har torkat och har högre lyster än till exempel oljefärg. Precis som inom oljemåleriet kan man tillsätta olika målningsmedium för att förändra färgens egenskaper. Till exempel öka transparensen, förlänga torktiden eller göra färgen blankare.
 
Akrylfärgen
Akrylfärgen det mest mångsidiga mediet och man kan använda sig av tekniker från både olja, akvarell och gouache. Akrylfärgen motstår åldrandet och är ljusbeständig, gulnar ej och blir ej spröd och spricker.
Akrylfärgen har akrylhartspartiklar fördelade i vatten som bindemedel för pigmenten. När vattnet i bindemedlet avdunstar torkar färgen. Detta ger en snabb torktid på mindre än en timma för tunna färglager. En fördel med akrylfärger är att samtliga kulörer torkar lika snabbt.

Det finns en mängd medier att tillsätta till akrylfärger som ökar dess mångsidighet. Som exempel kan nämnas retarder (fördröjning av torktid), gelémedium (tjockare färg för impasto-effekter), akrylmedium (ökad transparens), modelleringspasta (för bl a collage).
 
Akvarell
Akvarell. Den korrekta benämningen på målartekniken är egentligen akvarellmålning, då även en bild som är målad med akvarellfärg kallas akvarell. Akvarell är en målningsteknik där färgen läggs på i t.ex. tunna skikt, på ett vitt tjockt papper. Så glöm bubbliga knöliga papper där färgen låg i pölar och flammiga ytor blev där man inte ville ha dem. Pappret föredras av högsta kvalitet syrafritt framställt i bomullslump och kan variera kraftigt i olika vithetstoner o gramantal. Ytan kallas gräng och den går att välja i olika utförande. Vanligaste metoden är att spänna upp pappret genom att fukta igenom det ordentligt sen klistra/tejpa upp det på en skiva o låta den spänna sig när den torkar till.
Akvarellfärgen består av mycket fint rivet pigment som har gummi arabicum som bindemedel. Akvarellfärgen finns att tillgå i olika former, halvkoppar, helkoppar, tub eller flytande i glasflaska. Den vanligaste formen är halvkoppar, som ser ut som en liten kub i storlek med en halv sockerbit. Den finns då i två skiftande kvaliteter "Artistfärg" som är tätare och mer pigmentsäker, samt "Cotman" en billigare studievariant. Den målas ofta med en tjock pensel som kan hålla mycket vätska samtidigt som den kan formas till en mycket fin spets. Eftersom akvarellfärgen löses i vatten kallas den ofta i folkmun för vattenfärg.
Akvarell Kommer från ordet "aqua", latin för vatten. Vatten är det medium som pigmentet löses i. Vatten är det som ger akvarellen dess säregna personlighet. Vatten ligger bakom akvarellens transparangs.
 
Akvarellfärg
Akvarellfärgen är transparent och släpper igenom papperets vita yta. Detta ger akvarellen dess särart och färgen får en speciell lyster. I akvarellmåleri kan slumpen skapa vackra effekter och mönster, en slump som konstnären ibland kan lära sig att styra och utnyttja.
Akvarellfärg består av pigment som är rivna i en lösning av gummi arabicum. Akvarell kan spädas kraftigt med vatten vilket resulterar i tunna, transparenta färgskikt. En del akvarellmålare skapar sina egna, täckande akvarellfärger genom att blanda dem med en täckande vit färg.
Val av papper har naturligtvis en stor betydelse när det gäller akvarellmåleri och i handeln finns det en mängd olika kvaliteer att välja mellan. De bästa, och dyraste, är handgjorda och görs av 100 % bomull.
 
Akvatint
Akvatint, är en variant av etsning och ett komplement till de koppargrafiska metoderna. Ordet är bildat av latinets "aqua" (vatten) och "tineta" (färgat) och avser att efterlikna måleriets laveringsteknik. Redan under 1600-talet prövades metoden med framgång och en av de konstnärer som under 1700-talet flitigt utnyttjade akvatinten var spanjoren Fransisco Goya i sin etsningsiver.

Förenklat går det till så att tryckplåten överströs med finpulveriserad harts vilket därefter bränns fast i plåten. Härefter graveras den på vanligt sätt. Den effekt detta förfarande ger är en närmast sammetsliknande ton i bilden. En variant av detta är carborundum-gravyren, ofta använd i kombination med akvatintan. Carborundumtekniken introducerades av Henri Goetz och användes bland annat flitigt av Joan Miró som uppskattade dess effekter väldigt mycket.
 
Al Fresco
Al Fresco, Fresk eller freskomålning kommer av italienskans fresco, vilket betyder "färsk". Fresken är ett slags väggmålning, där pulvriserat färgpigment blandat med vatten målas direkt på fuktig, nylagd kalkputs. Denna teknik kallas al fresco, vilket är den äkta freskotekniken i motsats till väggmålningar på torr puts, som kallas al secco. Den sistnämnda tekniken är inte lika hållbar som fresken, eftersom färgpigmenten inte förmår tränga in i den torra kalkputsen. Freskomåleri förekom överallt i Italien från senmedeltiden ända fram till 1600-talet.
 
Al secco
Målning på torr kalkputs.
 
Alabaster
Alabaster är en finkornig bergart av vilken det finns två slag. Den ena, en kalciumkarbonat, användes till skulpterade arbeten i det gamla Egypten och Mesopotamien. Den andra, en kalciumsulfat, användes mycket till skulpterade arbeten i mindre skala i Europa från medeltiden och framåt.
 
Alla prima
Alla prima. Att måla vått i vått eller halvtorrt, är en målningsmetod där färgen läggs på i en omgång och ingen senare ändring görs. I oljemåleri utplånas eventuell tidigare teckning eller undermålning så att den inte skall påverka det färdiga resultatet.
 
Allegori
Allegori är sinnebildlig framställning i bildkonst av abstrakta begrepp med hjälp av symboler, ungefär som en förlängd metafor. Allegorier döljer effektivt budskapet med till exempel formen av en saga, men kan i själva verket vara väldigt samhällskritisk.
 
Applikation
Applikation är ett textilt handarbete (av latinets applicare, "tillfoga"). Tygbitar sys eller limmas fast på ett underlag i syfte att bli en bild eller ett mönster. På så sätt skiljer sig tekniken från lappteknik, där man bildar mönster genom att sy ihop tyglappar kant mot kant. Mönstret kan täcka hela bottentyget eller delar av det. I omvänd applikation sys två eller flera lager tyg ihop. Ett mönster klipps ut i det översta tyget, och kanterna sys fast i nästa tyglager. Sedan klipps ett mönster i nästa lager, och kanterna sys fast i nästa och så vidare.
 
Appretering
Appretering. Behandling av textilier för att ändra dess struktur.
 
Arabesk
Arabesk, stiliserat växtornament i slingor och bukter som är smala och breda som stjälkar och blad.
 
Art concret
Konstnärsgrupp bildad i Paris på 1920-talet. Nonfigurativ konst som försökte förena neoplasticism och purism.
 
Art déco
Art déco (kortform av franskans art décoratif "dekorativ konst"), arkitektur-, konst- och formgivningsstil från tiden mellan år 1920 och början av andra världskriget.
Stilens höjdpunkt inträffade i och med världsutställningen i Paris år 1925. Art déco var en reaktion mot bl.a. Bauhausskolans betoning av förenkling och industriell massproduktion. Art déco ville framhäva det individuella, dekorativa och exklusiva och gör sig i Europa främst gällande inom interiördekoration och möbeldesign under 1920-talet, medan stilen var populär i USA till i början av 1950-talet. I Miami finns det byggnader längs med Ocean Drive som har Art déco-stuk. Motiven togs i första hand från Orienten, Egypten, det antika Grekland och Rom. Öppnandet av Tutankhamuns grav 1922 och egyptologins storhetstid sammanfaller med art déco-epoken.
 
Artefakt
Konstprodukt, motsats till naturprodukt. Av latinska ars/konst och facere/göra.
 
Assemblage
Assemblage spelar på betydelsen att flera olika delar sätts samman till en helhet; ett flerdimensionellt collage, collage där verkliga föremål ingår.
 
Att hänga konst
Hur högt ska tavlan hänga?
Den ska hänga i ögonhöjd.
Ställ tavlan på en hylla.
Ställ din konst på en längre väggmonterad hylla.
Vilket avstånd ska man ha?
Har du små tavlor bör du hänga dem så att du kan komma nära och titta. Svaga motiv och färger vill man också gärna kunna ta en närmare titt på. Större och starkare motiv/färger kan ses på avstånd.
OBS!
Teckningar, akvareller och grafiska blad är känsliga för starkt solljus och värme. Undvik placering ovanför TV och element. Har du konst i köket tänk på att stekfett och fukt kan skada den.
Tavlor i grupp.
Häng många olika tavlor i tillsammans. Lägg ut dem på golvet och komponera dem till en helhet.
Gyllene snittet.
Gyllene snittets proportioner har sedan läng tid tillbaka använts av konstnärer och arkitekter för att uppnå harmonisk balans. Gyllene snittet kan vara lämpligt att använda vid hängning av konst, och särskilt om man ska hänga flera konstverk i olika storlekar bredvid varandra. Man utgår då från tavlans höjd och får en proportionerlig placering av varje verk.

1. Utgå från en mitthöjd, ca 140 cm från golvet räknat.
2. Mät höjden på tavlan.
3. Multiplicera tavlans höjd med 0,382.
4. Dra ifrån talet du får i punkt 3. från mitthöjden, alltså: 140 minus tavlans höjd x 0,382.
5. Det tal du får är avståndet från golvet till tavlans underkant.
6. Lägg till avståndet upp till hänganordningen så du vet var du ska sätta kroken i väggen.
 
Autodidakt
Autodidakt (självlärd), självundervisning, avser i begreppets allmänna betydelse någon som förvärvat sakkunskaper utan att erhålla formell undervisning. Begreppet används inom litteraturvetenskapen för att klassificera en grupp författare under 1900-talet med rötter i arbetarrörelsen som saknade formell utbildning. Deras verk kännetecknas ofta av social indignation, national-historiskt intresse, samt moraliska spörsmål i vardagen. Kända autodidakter är t ex Vilhelm Moberg. Pseudonymen Falstaff, fakir kallade sig skämtsamt Autodidaktiæ Doktor.
 
Automatism
Automatism. Inom konst och litteratur innebär det att man vid kreerandet låter förnuftet stå tillbaka för att tillåta en frigörelse av ett undermedvetet bildspråk. Automatism tillämpades delvis redan av dadaisterna på 1910-talet men förknippas i första hand med surrealismen och definierades av André Breton i Det surrealistiska manifestet (1924) som "renodlad psykisk automatism". Automatismen utvecklades vidare inom den abstrakta expressionismen.
 
Avdrag
Tryckt bild.
 
Avklappning
Avklappning är en enkel tryckmetod varvid tryckpappret pressas mot tryckstocken.