Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Lis HellströmLis Hellström
Lis var 5:e generation på Konstfack och sedan kom hon att ägna sig mer åt Teater, men med start som 14-åring i Positifteatern i Uppsala. Efter teaterstudierna 1981 i Paris blev hon känd som Sveriges första clown för vuxna.
1986 utförde hon tillsammans med sin far Skulptören Olof Hellström 40m tegelvägg i Kv. Gudrun på Kungsängsgatan i Uppsala.
Hon var bildredaktör i FST (Frihetlig Soc.Tidskr)1979.
Utfört fler illustrationer i bl.a Tidning för bättre arbetsmiljö och i bok om Indien & Gandhi av Sten Berg.
Hon leder målarkurser i sitt hus på Fårö. Där hon gjort filmen "Där klockorna stannar"; se link nedan.
1996 fick hon humorpris med sin grupp Clowndonnorna.
Med "Kappan" av Gogol blev hon inbjuden till Bratislavas mimfestival -98.

IN ENGLISH:

Lis was the 5th generation at Konstfack and then she went to devote more to Theater, but started as a 14-year-old at the Positifte Theater in Uppsala. After the 1981 theater studies in Paris, she became known as Sweden's first clown for adults.
In 1986 she performed with her father Sculptor Olof Hellström 40m brick wall in Kv. Gudrun on Kungsängsgatan in Uppsala.
She was an editor in the FST (Freedom Sociology) 1979.
Performed more illustrations in, among other things, a magazine for better working environment and in book about India & Gandhi by Sten Berg.

She leads target courses in her house at Fårö. Where she made the movie "Where the watches stop"; see link below.
In 1996 she received a humorous award with her group Clowndonnorna.
With the "Kappan" of Gogol she was invited to Bratislava's mim festival -98
TRAINING
Elementary school for artistic education in Uppsala 74-75
Art pocket / Sculpture 78-80
mim o kroki in Paris (Grand Chaumier) 79/81
Fellow of the Prague Scenography and Bratislava 83-85.


EXHIBITIONS
Gallery Taktil / Old Town 2004
Älvsjö Stdf. Sthlm 1998
Uppsala Artlab 2013
Gallery 67 / Uppsala 2014.

Utbildning
Grundskolan för konstnärlig utbild. i Uppsala 74-75
Konstfack/Skulptur 78-80
mim o kroki i Paris (Grand Chaumier)79/81
Stipendiat i Scenografi i Prag o Bratislava 83-85.

Utställningar
Galleri Taktil/Gamla stan 2004
Älvsjö Stdf. Sthlm 1998
Uppsala artlab 2013
Galleri 67/ Uppsala 2014.