Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Christer Jonsson
Silversmed Silversmith.

Christer är född i Västervik 1945. Han är utbildad vid Konstfacksskolan i Stockholm 1972 - 77 och har haft egen verksamhet i Stockholm sedan 1978. Christer har också verkat som lärare, främst som huvudlärare vid avdelningen för Smyckekonst och Silversmide vid HDK i Göteborg 1991 - 95 och som professor vid avdelningen för Metallformgivning på Konstfackskolan i Stockholm 1997 - 2003. 2005 flyttade Christer till Västervik där han hösten 2006 öppnade Studio Jungfruhuset som han driver tillsammans med Lena Bergestad Jonsson.

Från slutet av 1970-talet till 1995 medlem i föreningen Nutida Svenskt Silver och under 1980-talet galleri Metallum och föreningen Konsthantverkarna.

Christer is born in Västervik 1945. He got his education at Konstfackskolan in Stockholm 1972-77. In 1978 he established his own studio in Stockholm. Beside his job in the studio Christer has worked as teacher at diffrent levels, formost as head of The Department of Jewellery and Silversmithing at The University of Gothenburg 1991- 95 and as professor of The Department of Metal Design at Konstfackskolan in Stockholm 1997- 2003. In 2005 he moved to Västervik, a little town at the Swedish East coast, where he 2006 established Studio Jungfruhuset / Virgin House together with Lena Bergestad Jonsson.

Utbildning
Utbildad vid Konstindustriella Högskolan (UIAH) i Helsingfors.

Utställningar
DE VIKTIGASTE SEPARATUTSTÄLLNINGARNA

Utställningarna har varit tematiska med en målsättning att vidga smyckebegreppet både vad gäller form, innehåll, funktion och material.

SPIRA MIRABILIS
På Galleri Metallum 1987. En utställning på ett ”lekfullt” tema. Formspråket präglades av spiralen eller girlanden, ett uttryck för festlighet och överflöd som har sin yttersta grund i gamla fruktbarhetsriter. Christer applicerade spiralen och girlande i örhängen, nålsmycken och halssmycken i form av marknadssnurror, smällkarameller och karuseller med stark färgverkan genom användandet av metallerna titan och niob i kombination med silver och guld.

FÖR GUDINNORNA
En utställning på Konsthantverkarna i Stockholm, 1990. Utställningen omfattade endast halssmycken, vart och ett tänkt för en feminin mytologisk gestalt och därmed speglande olika kvinnliga aspekter. Utgångspunkten och inspirationen till utställningen var den forntida lilla statyetten ”gudinnan med halsringen”, föreställande en naken kvinnogestalt iförd endast ett halssmycke.

NIO HALSSMYCKEN PÅ ETT BAROCKTEMA
Denna utställning på Nutida Svenskt Silver 1992 var en vidareutveckling av gudinneutställningen, inspirerad av barocktidens vanitasföreställningar med dess” memento mori” tematik. Mest uppmärksamhet väckte smycken med dödskallar vilka har visats i flera publikationer i Sverige och utomlands.

BROSCHER. ETT RENÄSSANSTEMA
Broschen är en smyckeapplikation som medger stor formmässig frihet. 1995 visade Christer en utställning med broscher på Nutida Svenskt Silver inspirerade av renässansens rika form och färguttryck. Broschernas teman var klassiska konstnärliga metaforer som trädgårdar och portar med inspiration av bland annat Hireonymus Bosch´s stora målning ”Lustarnas trädgård”. Medutställare var Lena Bergestad Jonsson.

BROSCHER 1998 - 2000
Under åren 1998 fördjupade och vidareutvecklade Christer broschtemat och det visades på Galleri Hnoss i Göteborg 1998, på galleri Inger Molin i Stockholm 1999 och galleri Format i Bergen 2000

NÅGRA VIKTIGA SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I SVERIGE OCH UTOMLANDS

TITAN DEN NYA SMYCKEMETALLEN
Med denna utställning på Galleri Metallum 1984 introducerade Christer Jonsson tillsammans med fyra kollegor, bl. a Lena Bergestad Jonsson och Tore Svensson, titan som smyckemetall i Sverige. Utställningen väckte ett stort intresse och visades också på Form Design Center i Malmö samma år.

SILVER TILL NYTTA OCH LUST, NATIONALMUSEUM
Utställningen var en stor sammandragning av verksamma silversmeder på Nationalmuseum i Stockholm med Helena Lutteman som curator. Den gick sedan vidare till Röhsska museet i Göteborg. På denna utställning framträdde Christer Jonsson med större funktionella silverobjekt, bland annat ett fiskfat i silver med insats av täljsten som inköptes av H. M konungen i samband med hans tjugo års jubileum som kung.

NORDISKA PROFILER
En samnordisk utställning 1994 - 1995 omfattande ett brett spektra av design och konsthantverk, utvald av intendenter från konstindustrimuseerna i norden. Varje curator utsåg deltagare från ett annat nordiskt land, inte sitt eget. Christer Jonsson blev utvald av Vibeke Voldbye, intendent på konstindustrimuseet i Köpenhamn tillsammans med bland andra Mats Theselius, Glenn Roll, Jonas Bolin och Tore Svensson. Utställningen visades på konstindustrimuseerna i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

SAMTIDA KONSTHANTVERK OCH STARS, GALLERI INGER MOLIN
Med utställningarna Samtida konsthantverk Stars, båda 1998, introducerade Inger Molin, tidigare framgångsrik intendent på Blås och Knåda, sitt eget Galleri Inger Molin i Stockholm. Utställningarna omfattade konstarterna keramik, textil, glas och metall där Christer Jonsson deltog i båda med broscher.

BERLIN, MUNCHEN, ERFURT
Med dr. Fecht som vid den tiden drev ”Elefanten Galleri” i Berlin och Professor Klös som curators arrangerades år 1988 en stor utställning med utvald svensk design och konsthantverk. Christer Jonsson deltog med halssmycken tillsammans med Glenn Roll, Maria Elmqvist, Mats Eskils och Helena Edman. Utställningen visades på Berlin zoo med smycken och andra objekt nedsänkta i akvarier eller terrarier bland ålar, ormar och ödlor.
I den sydtyska staden Erfurt i före detta DDR anordnades en stor internationell art, design and craft exhibition 1999 under beteckningen Configura 1. Christer Jonsson deltog med smycken tillsammans med bland andra Tone Vigeland från Norge.
1992 deltog Christer i utställningen” Schmuckszene” i München, utvald av Jan Laurits Opstad, intendent vid Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

HOLLAND, ORNAMENTS FROM THE NORTH
En nordisk smyckeutställning på Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede Holland 1995. Under 1980-talet framstod Holland, tilsammans med England och USA som ett av de intressantaste länderna när det gäller den så kallade ”New Jewellery Trend”. Under slutet av 1970-talet och framåt etablerades flera gallerier specialiserade på ny smyckekonst, bland annat Galler i Ra i Amsterdam och Galleri Beeld & Aambeeld i Enschede. I norden Galleri Metal i Köpenhamn. Ornaments from the North var en av flera smyckeutställningar vid den här tiden och kom att följas upp av ytterligare visningar, ”De Reisnecessaire” 1999, The roaring forties, Eeuwig Genegen 1999 och ännu en ”Ornaments from the North” 2002. Christer Jonsson deltog i alla dessa utställningar med nya smyckekoncept.

DEN FÖRSTA NORDISKA SMYCKETRIENNALEN
1995 var Köpenhamn årets kulturhuvudstad. I samband med detta arrangerade Jan Lohman, grundare av Galleri Metal i Köpenhamn, tillsammans med Lise Funder, intendent på Konstindustrimuseet en stor samnordisk smycketriennal. Utställningen öppnades på konstindustrimuseet i Köpenhamn. Som man förstår av benämningen var det meningen att utställningen skulle återkomma vart tredje år och att den skulle organiseras i tur och ordning av Norge, Sverige och Finland. Den andra Nordiska smycketriennalen kom att arrangeras från Sverige under ledning av bland andra Christer Jonsson och Tore Svensson. Den öppnades 2001 på Röhsska Museet i Göteborg. De båda triennalernas kataloger är den mest utförliga introduktionen till samtida nordisk smyckekonst som finns tillgänglig. I den första smycketriennalen deltog Christer Jonsson tillsammans med tolv andra smyckekonstnärer från Sverige, bland andra Lena Bergestad Jonsson, Peter de Wit, Margareth Sandström och Tore Svensson. Efter Köpenhamn visades utställningen på Konstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Konstindustrimuseet i Helsingfors, Nordens hus, Reykjavik och Millesgården, Stockholm. Ett urval gick dessutom vidare till Kunstgewerbmuseum, Berlin, 1996 och Toronto i Kanada på the Nordic Encounter Festival 1997.

JEWELLERY FROM EUROPE
Tillsammans med tjugo europeiska smyckekonstnärer var Christer inbjuden till utställningen Jewellery from Europe på Gallery Metal, Köpenhamn 1996. För urvalet stod Jan Lohman.

CONTEMPORARY SWEDISH SILVER AND JEWELLERY, LONDON 1996 arrangerade David Gill i samarbete med Anna Lallerstedt en svensk Silver och smyckeutställning på sitt galleri på Kings Road, London. Inbjudna var ett tiotal svenska silversmeder och smyckekonstnärer. Öppningen som skedde under beskydd av en ”Beefeater guard”.

DU CONTEMPORAINE BIJOUX ET ORFEVRE DE CREATEURS, FRANKRIKE
Musee de Cagnes sur Mer, Frankrike 1996. Initiativtagare och beskyddare av denna utställning var bland andra skådespelaren Max von Sydow.

SWEDISH CONTEMPORARY ART CRAFT
Hokkaido Museum of Modern Art, Japan 1996. En stor utställning omfattande konstarterna keramik, glas, textil och metall arrangerad under ledning av Yin Sok Soo, textilkonstnär. Christer Jonsson deltog med halssmycken tillsammans med bland andra Lena Bergestad Jonsson och Tore Svensson.

THE SOFA ART FAIR, THE MIAMI ART FAIR, USA 1996 - 2002
Under åren 1996 till 2002 var Christer Jonsson en av de cirka etthundra europeiska smyckekonstnärer som Charon Kransen, curator i New York introducerade på olika art fairs och gallerier i USA, främst då the Sofa Art Fair i Chicago

SUBJECT AND NARRATIVES, FINLAND 1996 -1998
Juhani Heikkilä, lärare vid UIAH i Helsingfors arrangerade 1996 och 1998 två internationella smyckeutställningar i Helsingfors.

JEWELLERY MOVES, SCOTTLAND1998
En internationell smyckeutställning sammanställd av Elisabeth Goring och Amanda Game, curators vid The National Museum of Scotland. Deltagare var 129 smyckekonstnärer från 24 länder. Utställningen visades på The National Museum of Scotland, Edinburgh. Under utställningen inköptes en brosch av Christer Jonsson till museets samlingar.

SECRET DE BIJOUX, 11 CREATEURS DAUJOURD’HUI, PARIS 1999
En utställning på Musee des Arts Decoratifs, Paris, av 11 utvalda smyckekonstnärer i samband med en minnesutställning av den franska smyckekonstnären Line Vautrin. Avsikten var att, för en fransk publik, introducera aspekter på den samtida smyckekonsten. Curator för utställningen var Chantal Bizot.

COMMEMORATIVE MEDALS/TROPHIES: THE POLITICS OF HISTORY
Helen Drutt English, gallerist i Philadelphia och USA:s främste samlare av samtida smyckekonst har varit involverad i många internationella smyckeutställningar under 1980 och 90-talen. Utställningen commemorative Medals/Trophies var ett försök att bredda smyckekonstens uttryck till att omfatta ett politiskt tema. Christer Jonsson deltog med en brosch i form av en giljotin i miniatyr.

NOCTURNE, ESTLAND
En international smyckeutställning och seminarium på Muhu Island, Estland 2001.

EXPLORATION METAL, LOS ANGELES 2002
Gallery Sculpture to wear, Los Angeles USA 2002. Christer Jonsson var Inbjuden till ett privat galleri tillsammans med andra svenska smyckekonstnärer, under hösten 2002.

MASTERPIECES OF CONTEPORARY CRAFT ART, TORINO, ITALIEN
I samband med firandet av hundraårsjubileet av den första Arts and Craft utställningen I Torino 1902 öppnades under senhösten 2002 en stor internationell konst, design och konsthantverksutställning i den italienska staden Torino under benämningen ”Esposione d´arte decorativa moderna 2002”. Den pågick till februari 2003. Utställningen var indelad i flera teman, fördelade på gamla palats i den centrala innerstaden. Med utställningen som grund var målsättningen att grunda ett nytt design och konsthantverksmuseum i Torino. Flera objekt inköptes därför till det kommande museet, bland andra ett halssmycke ”Black and Red” av Christer Jonsson.

GLASGOW, EDINBURGH, NIJMEGEN 2005
Jack Cunningham, lärare vid Department of Jewellery & Silversmithing vid School of Design, The Glasgow School of Art var curator för denna internationella smyckeutställning som öppnades i Glasgow, därefter gick vidare till The Scottish Gallery,Edinburgh och Galerie Marzee, Nijmegen, Holland. Utställningen var indelad i flera teman. Christer Jonsson deltog med broscher under temat ”Narratives”.

CHRISTER JONSSON ÄR REPRESENTERAD I FÖLJANDE SAMLINGAR

OFFENTLIGA SAMLINGAR
Nationalmuseum, Stockholm
Nordiska Museet, Stockholm
Rööhska Museet, Göteborg
Konstindustrimuseet, Köpenhamn
The Royal Museum, National Museum of Scotland, Edinburgh
Museum of Design and Craft, Torino

PRIVATA SAMLINGAR
Hans majestät, konungen av Sveriges silversamling
Helen Drutt Collection, Philadelphia
Bengt Juhlins samling
Lars Pahlmans samling


OFFENTLIGA UPPDRAG

SMYCKEDESIGN FÖR
Tjust Museum, Västervik
Nationalmuseum, Stockholm
Historiska Museet, Stockholm
Ostasiatiska Museet, Stockholm

UPPDRAG FÖR KYRKOR
Adventsljusstakar i gjutjärn för Trollbäckens ekumeniska kyrka, Tyresö
Dopfunt för Fisksätra Kyrka

ANDRA UPPDRAG
Rektorskedja för Lärarhögskolan i Stockholm


STIPENDIER OCH PROJEKTBIDRAG
Konstnärsnämndens stipendium: 1985, 1988, 1994 och 1995
Konstnärsnämndens projektbidrag 1986 och 2003
Konsthantverkarnas vänners stipendium 1990
Västerviks kommuns kulturstipendium 1990
Estrid Ericsons fond 1990
Göteborgs slöjdförenings stipendium 1996
Estrid Ericsons fond 2002

UNDERVISNING
Förutom den konstnärliga verksamheten har undervisning utgjort en periodvis stor del av verksamheten. Undervisningen har omfattat både kortare och längre kurser på frilansbasis eller som fast anställning vid olika skolor och lärosäten samt som sommarkurser vid Hantverkets Folkhögskola i Leksand. En mycket viktig del av undervisningen har varit utbildning av lärlingar på den egna studion/verkstaden. Under årens lopp har ett tiotal lärlingar utbildats av vilka några har gått vidare till högre studier vid konst och designhögskolorna.

Gästlärare vid Konstfack
Smyckedesign och teknik, korta kurser
1978 -1988

Hantverkets Folkhögskola i Leksand.
Kurser i smyckedesign och -teknik
1982 -1997

Gästlärare vid Örebro Konstskola
1989

Lärare vid Nyckelvikskolan
Metallinjen 1989 -1991

Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg
Huvudlärare för institutionen för Silversmide och Smyckekonst
1991 -1995

Gästlärare vid Statens Högskole för Kunst og Kunsthåndverk, Oslo
1996 -1997

Gästlärare vid Lahti Polytechnic, Finland
1997

Gästlärare vid Estonian Academy of Arts,Tallinn
1997

Professor vid Konstfackskolan, Stockholm
Institutionen för Metallformgivning
1997 - 2004


ÖVRIGT

FORSKNINGSPROJEKT I PULVERFORMNING 2000 - 2004
Under tiden som professor vid Konstfack startade Christer Jonsson ett forskningsprojekt inriktat på tillämpning av pulverformningstekniker inom konsthantverkssektorn. Projektet utvidgades till att omfatta friformsframställning genom lasersintring vilket resulterade i ett materialpatent och ett processpatent. Projektet skedde i samverkan med IUC i Karlskoga, Boliden AB samt Hildebrands i Schweiz. Medverkande i projektet var Towe Norlén, smyckekonstnär och Lena Thorsson, bergsingenjör KTH. Projektet fick medel från Teknikbrostiftelsen och Vinnova. Både projekt och patent drivs nu vidare av det tyska företaget EOS.

BIBLIOGRAFI

Christer Jonsson är omnämnd i följande publikationer, böcker eller utställningskataloger. Recensioner i samband med utställningar är inte medtagna

Konsthantverkare i 80-talet
Monica Boman, Jan Brunius, Åke Livstedt m.fl.
Stockholm 1989
Sid. 79 - 82

Svensk Smyckekonst från Jugend till
Postmodernism.
Ann-Marie Ericson.
Stockholm 1980
Sid. 147 och 148

Tanken och Handen. Konstfack 150 år
Inez Svensson, Gunilla Widegren m.fl.
Stockholm 1994
Sid. 266 - 267

Nationalencyklopedien
Stockholm 1994

Nordic Jewellery
Jan Lohman, Lise Funder m.fl.
Köpenhamn 1986
Sid. 233 - 235

Swedish Contemporary Craft Art
Svenska Institutet.
Stockholm 1996
Sid. 76 - 77

Subject 96
Juhani Heikkilä m.fl.
Helsingfors 1996
Sid. 31

Nordiska Profiler
Jan Laurits Opstad, Vibeke Voldbye m.fl.
Köpenhamn 1997
Sid. 88 och 89

Memento Mori
Johannes Oppermann
Bonn 1988
Sid. 49

Narratives
Juhani Heikkilä
Helsingfors 1988
Sid. 35

Jewellery Moves
Asmanda Game och Elizabeth Goring
Edinburgh 1998
Sid. 70

Dictionnaire International du Bijou
Direction: Marguerite de Ceral
Chantal Bizot m.fl.
Paris 1998
Sid. 311

Eeuwig Genegen
20 jaar Galerie Beeld & Aambeeld
Enschede, Holland
Sid. 4

De reisnecessaire
20 jaar Galeri Beeld & Ambeeld
Enschede, Holland

Design Sourcebook
Jewellery
David Watkins, professor RCA
London 1999
Sid. 120

Punkt 2000. Möter
Kari Höjstad, Ika Kaminka m.fl.
Bergen 2001
Sid. 24 - 26

Swedish Design
Denise Hagströmer
Stockholm 2001
Sid. 82 och 110

Nocturnus
Kadri Mälk
Tallinn 2001
Sid. 88 - 89

Masterpieces / Capolavori
L ártista artigiano tra Picasso e Sottsass
Enzo Biffi Gentili och Anne Leclercq
Torino 2002 Sid. 145.