Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Kalendarium
Blogg
Diana DanielssonDiana Danielsson
Jag har alltid skapat, målat med olja sedan jag var barn. Det jag upplever och det jag ser på olika plan reflekteras i mitt måleri.
Under min tid som arkitekt utvecklade jag min känsla för rumsliga begrepp och tredimensionell form.
Fotografering var under några år på sjuttiotalet mitt stora intresse, gick kurser hos fotografer och hade utställningar. Det övade mitt öga att se världen, genom en kameralins, ur ett annat perspektiv.
Skrivandet har varit en ständig följeslagare genom hela livet. Mest noveller och poesi. Jag fick bedömningen att jag redan är en färdig poet av Folke Isaksson 1986, då jag visat mina dikter för honom.
Alla konstarter jag tagit del av eller fortfarande utövar inklusive arkitektur är med mig som byggstenar i mitt måleri. Det ger ytterligare en dimension till det jag skapar.

I have always created, painted with oil since I was a child. What I experience and what I see on different levels is reflected in my painting.
During my time as an architect, I developed my sense of spatial concepts and three-dimensional form.
Photography was for a few years in the seventies my great interest, attended courses with photographers and had exhibitions. It trained my eye to see the world, through a camera lens, from a different perspective.
Writing has been a constant companion throughout life. Most short stories and poetry. I was judged to be a full-fledged poet by Folke Isaksson in 1986, when I showed him my poems.
All art forms I have taken part in or still practice, including architecture, are with me as building blocks in my painting. It adds another dimension to what I create.

Utbildning
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arkitekt 5 år.
Konstakademien i Köpenhamn, Danmark. 1 år.
Grafikkurs i Köpenhamn.
Klassiska Konstskolan för Anne-Lie Larsson Ljung, Bo Ljung, Håkan Bring-Huczkowski och Göran Rydén i tre år.
Deltagit i kurser för Åke Arph och George Suttner.
Fotokurser på sjuttiotalet för olika fotografer.

Jag är utbildad arkitekt på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har arbetat som arkitekt i Stockholm, Finland och Frankrike. Examensarbete i Moskva. Under utbildningen till arkitekt ingick också studier i skulptur, målning, teckning och kroki. I Köpenhamn gick jag ett år på Konstakademin, Arkitektskolan på visuel kommunikation och deltog även i en grafikkurs.

Medlem i Föreningen Svenska konstnärinnor, BUS, Föreningen Målargruppen Maria.

Utställningar
I urval.

Jurybedömda:
Flera utställningar på Nacka konsthall, Stockholm.
Flera utställningar på Väsby konsthall, Upplands Väsby.
Salon des Réfuses, Djurgården, Stockholm.

Samlingsutställningar:
Flera med Ateljégruppen Maria, Galleri Bellman, Stockholm.

Internationella utställningar, jurybedömd eller inbjuden:
Artfair; Artistes du Mondes i Frankrike, Cannes.
LittleTreasures, Galleria De Marchi, Italien, Bologna.
Artsfemin, Schweiz, Gstaad.

Gallerier:
Galleri Gauss, Fotografier.
Galleri Fotostudio Jini Sofia.
Galleri Kocks, Stockholm.
Galleri Anigo, Stockholm.
Galleri Stenhallen, Borgholm, Öland.

Övrigt:
Hotell Rival, Stockholm.
Arkitekturmuseum, Stockholm, min film om
arkitekt K.S Melnikov i Moskva.