Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Dagmar Beling
Målare och tecknare, bosatt i Stockholm,
född i Härnösand.

Målarresor till Frankrike, Italien, Spanien, Grekland och Lofoten i Norge.
Målar landskap, porträtt och interiörer i en ofta fri kolorit.
Även motiv från Stockholms skärgård, särskilt Utö.
Utställningar i Stockholm, Sundsvall, Härnösand, Avesta, Utö etc.

Stipendier: Stipendium för mosaikstudier i Ravenna 1970. Stockholms stads stora stipendium 1979. Svensknorska Stipendie Lofoten 1989.

Representerad: Statens Konstråd, Stockholms läns landsting, Stockohlms Stad m fl.

Medlem i Konstnärernas riksorganisation (KRO), SvK, SvenskaKonstnärer.se Svenska Konstnärernas förening och Föreningen Svenska Konstnärinnor.

Utbildning
Konstfackskolan 1954-1957, Högre Konstindustriella Skolan, HKS, 1957. Fil kand: konst och litteraturvetenskap, Stockholms universitet. Centrum för mosaikstudier, CISIN i Ravenna, 1970. Utställning som medium, Konstfack-Riksutställningar, 20 poäng, 1986.

Utställningar
Kistamässan 2009 och separatutställningen år 2010 på Galleri Ekvall+ Törnblom.
2007 Trygg Hansa.
Separatutställningar: Galleri S:t Paul, Stockholm, 1970. Härnösands kulturnämnd, 1972. Mälargalleriet, Stockholm, 1981. Lilla Galleriet, Stockholm, 1987. Sundsvallsmässan, 1988. Sundsvallsmässan 1989. Spånga konstförening, 1989. Utö kvarn, Utö, 1990. Lilla Galleriet, 1994. Avesta konstförening, Avesta, 1995. Sundsvallsmässan 1996. Atelje Timbra, Utö, 1997. Atelje Skeppet, Öppet hus, 1989-1995. Kulturhuvudstadsåret 1998, Kulturstafetten, Konstnärshuset, Stockholm, skärmutställning. 1999. Galleri Terseaus, Stockholm 2001.

Samlingsutställningar:
Vårsalongen 1968, Liljevalchs Konsthall, Konst på papper, Kulturhuset, Stockholm, Deltagit i ett flertal medlemsutställningar arrangerade av Föreningen Svenska konstnärer, Galleri Greven, numera Baggen 1991, Jubileumsutställning, Svenska konstnärinnor, 1995, Lidingö Konsthall, Konst åt alla, arrangerad av Bygdegården, 1990 och 1997, Medlemsutställning arrangerad av Föreningen Svenska Konstnärinnor, Medborgarhuset, Stockholm, 1998, Miniutställningar, arrangerade av Föreningen Svenska Konstnärer, Konstnärshuset, 1997 och 1998, Affischer, Stockholms stad, 1984 och 1985.