Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Länkar
Visitkort

 


Annette JohnnerfeltAnnette Johnnerfelt
Contemporary Artist

Jag har alltid haft en passion för att skapa skulpturer. Idag jobbar jag i stengods som är ett spännande naturmaterial. Varit på kurs hos keramiker Lasse Östman i Vansbro, keramiska kunskaper på Fireborn Studios i USA och keramisk konst på Yamate Tougei i Tokyo. För några år sedan porträtterade jag efter levande modeller på Morley Art College i London.

Idag har mitt arbete en spännande balans mellan japanska och västerländska traditioner. Under mina år i japan lärde jag mig att värdesätta materialets inneboende skönhet och deltog i min mentors arbete opåverkat av västerländskt tänkande. I skulpturernas struktur finns naturliga skillnader och handbyggda bevis har bevarats. Stengodset har bränts under mycket lång tid och är täckt med en transparent glasyr.

I min konst fångar jag ett ögonblick mellan två personer. Sociala nätverk på Internet skapar relationer mellan människor men kroppsspråket saknas och en stor del av varje persons vardagliga upplevelser. Kroppsspråk är mycket mer än ord. Det är att förstå kommunikation genom ögonkontakt, tonläge, beröring och rörelser. Jag vill uttrycka kraften i kroppsspråket, känslorna och inspirera till en reflektion över mänskliga relationer i en digital värld.


Biography

As an artist, I have always had a passion for creating sculptures. Today I work in stoneware a material I learned to love. I graduated with a bachelor’s degree in social science and worked in the financial and insurance sector. Meanwhile, my interest in art continued and I attended evening classes. When the family moved to the United States, I went to ceramic classes at Fireborn Studios in Pittsburgh, PA, and when we later moved to Japan, I studied ceramic art at Yamate Tougei in Tokyo. Recently, at Morley Art College in London, I have learned the art of making portraits from live models.

Member of, Swedish Artists Association, Visual Arts Copyright Society, International Sculpture Center and Sculpture Network

Description of the work

Today my work expresses an exciting balance between Japanese and Western traditions. During my years in Japan I experienced my mentor’s sense of the material and his facilities unaffected by Western thinking. The sculptures structure has natural differences and hand build evidences are preserved. The dark stoneware is fired for a very long time and covered with transparent glass.

Artist statement

In my art, I capture a moment between two persons. Social networking on the Internet creates a connection between people, but the body language is missing and a large part of each person’s everyday life experiences. Body language is much more than words. It is to understand communication through eye contact, tone of voice, movements and touching. I want to express the power of body language, the flow of emotions and provide inspiration for reflection on human relationships in a digital world.


Utställningar
Selected exhibitions
2007 Building 234, Yokohama Japan
2008 Swedish Embassy, Tokyo
2009 Galleri En Trappa ner, Göteborg Sweden
2010 Falsterbo konsthall, Sweden
2011 Galleri Art On, Kungsbacka Sweden
2012 Cercle Suedoise, Paris
2012 Galleria De Marchi, Bologna, Italy
2013 Palazzo della Bella, Vico del Gargano, Italy
2013 Galleri Minerva, Malmö Sweden
2013 Galleri Terseaus, Stockholm
2014 Art Nordic, Copenhagen
2014 SWEA International Art, Brussels
2014 Gallery Pall Mall, London
2015 Parallax Art Fair Chelsea Old Town Hall, London
2015 Open Air Exhibition, RHS Wisley Gardens, London
2015 Royal Opera Arcade Gallery, London
2016 Morley Gallery, London
2016 Romele konsthall, Sweden
2016 ArtExpo, Pier 94, Manhattan, New York
2017 Romele konsthall (Jury), Sweden
2017 Austrian Museum of Folk Life and Folk Art, Wien
2018 508 Kings Road Gallery, Chelsea London
2019 Konstnärs Förbundet (Jury), Mölnlycke Göteborg
2019 Galleri Hultman (Jury), Åstorp Sweden
2020 Galleri Stenhallen (Jury), Borgholm Sweden


Published
2018 "Sculpture" magazine
International Sculpture Center USA
2020 "Sculpture" magazine
International Sculpture Center USA