Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Gunilla Wistrand
Jag har gått på Kv:konstskola i Göteborg 1981.


Jag är utbildat på Domen konstskola i Göteborg år 1984-1990. Av lärare jag haft var bland annat Olle Langert, Erik Törning, Tullan Fink och varit många gästlärare genom åren bland annat Alvar Jansson, Olle Skagerfors samt konstvetare var Folke Edwards och Lena Boethius.


Jag är certifierad i mediumskap på Akademy for Innerpotential för Vendela Cederholm och Lottie Wahlin, Stockholm år 2016-2018 med spirituell inriktning på konstmåleri och haft handledning för konstnär Stig Sjölund.Mina målningar är ett Idé baserat måleri och som jag även kallar metafysiska variationer, får jag inspiration vid meditation. Jag får bilder och symboler och använder intuition samt vid automatskrift. Jag intresserar mig för naturen och människor i miljöer men också historiska miljöer och mitt intresse är stort för färg och form och återkommande i symboliska rytmer. Jag målar i akvarell. gouache och akryl samt tecknar.

Min hemsida Gunilla Wistrand.se
Lexikon1 amandaMedlemskap: SvK, Kkv.
Hemsida: https://www.gunillawistrand.se/


En resa genom symbolik och intuition.
Jag är en Göteborgsbaserad konstnär som skapar verk präglade av symbolik, intuition och en fascination för naturens och historiens mysterier. Min konstnärliga uttryck spänner över akvarell, akryl och teckning, med fokus på följande teman:

1. Metafysiska variationer:

En serie akvarellmålningar och teckningar som utforskar existentiella frågor och drömvärldar, ofta med surrealistiska inslag.
Inspiration från meditation och mediumskap, vilket ger upphov till inre bilder och symboler.
Utforskandet av verklighetens djupare dimensioner bortom det synliga och vardagliga.

2. Natur och landskap:

En stark koppling till Hallands natur, med återkommande motiv av skogar, hav och fjärdar.
Skildring av naturens skönhet och kraft, men också dess mörkare och mer mystiska aspekter.
Användning av ljus och färg för att skapa stämningsfulla och suggestiva landskap.

3. Historiska miljöer och händelser:

Intresse för historiska platser och skeenden, ofta med fokus på symbolik och metaforer.
Skildring av mänsklighetens spår i landskapet och hur vi påverkas av historien.
Utforskandet av tidens gång och hur den formar vår verklighet.

4. Symboliska tecken och möten:

Jag använder mig av symboler och tecken för att förmedla budskap och känslor.
Skildringar av möten mellan människor, djur och natur.
Utforskandet av mänskliga relationer och vår plats i världen.

Tekniker och material:

Jag behärskar en rad olika tekniker, med fokus på akvarell, akryl och teckning.
Jag experimenterar gärna med olika material och uttryckssätt.
Mina verk präglas av en personlig och expressiv stil.
Utställningar och verk:

Jag har haft ett flertal separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar.
Mina verk finns representerade i privata samlingar.
Du kan se mer av min konst på min hemsida: https://www.gunillawistrand.se/
Sammanfattning:

Min konst är en inbjudan till en fascinerande resa genom symbolik, intuition och en djupgående fascination för naturens och historiens mysterier. Mina verk väcker frågor om verklighetens natur, mänsklighetens plats i världen och vår relation till den omgivande världen.

För att fördjupa dig:

Besök mig Gunilla Wistrands hemsida: https://www.gunillawistrand.se/
Följ mig på Instagram: [ogiltig webbadress har tagits bort]
Läs mer om min konst i tidningsartiklar och recensioner.
Se mina verk live på en utställning i ditt närområde.


I have studied at KV:konst School. 1981.I am trained artist at Domen Art School in Gothenburg. 1984-1990. Of the teacher i had in my education some of them were Olle Langert, Erik Törning, Tullan Fink and many guest teachers over the years, including Alvar Jansson and Olle Skagerfors and art history scholars were Folke Edwards and Lena Boethius.
I am certified in mediumship at the Academy for Innerpotential, Stockholm for Vendela Cederholm and Lottie Wahlin with a main focus on spirituell artpainting and had a supervisor for Stig Sjölund.

In my paintings wich i call metapsycical variations I get my inspiration during meditation I get pictures and symbols and use my intuition together with automatic writing. I am interested in nature and people in environments but also in historical environments and my interest is great for color and shape and recycling in symbolic rhytms.

I paint in acrylic, watercolor and draw.

Utbildning
Kv: konstskola i Göteborg

Domén konstskola 5 år i Göteborg

Medium utbildning, Academy for Innerpotential AB.

Utställningar
Utställningar ett urval.


Utställning på Galleri Hedåsgatan i Göteborg år 1992Utställning på konstkafé i stadsdelen Haga i Göteborg år 1995,1998 och 1999Utställning i Änggårdskolonin i Göteborg år 2013.
Utställning på Academy for Innerpotential AB. Stockholm år 2018

Har medverkat på Harmonimässan i Stockholm år 2019.


Utställning på Galleri Artportable, Åsögatan 176, Stockholm i v41 och v43 år 2021.

Utställning : Galleri Englesson i Göteborg 2023-04-21- 2023-04-27