Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Kalendarium
Meddelande
Tony NilssonTony Nilsson
Bor och är verksam i Sjuntorp,Västergötland. Göta älvdalen och dess omgivningar har påverkat och präglat min konst. Jag arbetar med olja,akvarell och teckning,hämtar mycket av min inspiration när jag och min fru är ute i skog,mark och vattendrag. Att försöka fånga ljusets skiftningar,speglingar och färger, ögonblicksbilder, i impressionismens anda är det som i dagsläget lockar mig.

Recension av
Tony Nilssons konst:

Under senare delen av 1800 - talet sker friluftsmåleriets genombrott i svensk konst och kom att spela en betydelsefull roll i måleriets förnyelse. Man övergav då alltmer den gamla metoden att måla landskap inomhus i ateljén. I stället ville man måla sina naturbilder utomhus, direkt inför motivet.
Konstnärerna ville, helt reservationslöst, överföra det direkt sedda och spontant upplevda på duken. Med skärpt iakttagelse studerade man färgens och ljusets skiftningar.

Friluftsmåleriet fick en enorm genomslagskraft och naturen hyllades som inspirationskälla. Trots konstens nya landvinningar fortsätter landskapsmålarna ännu i dag att utövar sitt friluftsmåleri utomhus.

Tony Nilsson är en i raden av alla dem som med hjälp av penslar och färger, målarlåda och staffli försöker fånga naturen under årstidernas växlingar. Det sker naturligt nog främst, under den ljusa och varmare delen av året, men även under höst och vinter.
För konstnären, som är van vid att vandra i skog och mark, faller det sig naturligt att
på duken fånga motiv med berg och skogar, myrar, sjöar, åar, ängar och stigar.

I Västergötland och Göta älvdalen finner han de motiv som är kännetecknande för hans konst. Även om flera av Tony Nilssons målningar är mer genomarbetade , bär ändå större delen av hans produktion impressionismens kännetecken.
Ögonblicksbilder, som har den friska, snabba och skissartade penselföringen.

Det kan kanske, för den oinvigde, förefalla märkligt att de något ofullbordade målningarna är minst lika bra, eller i vissa fall till och med bättre, än de mera genomarbetade bilderna.

Förklaringen kan bero på att det är svårare att med ett färre antal tecken fånga motivets karaktär. För detta krävs en förmåga till stilisering och abstraktion. Med några snabba, rytmiska tecken återger konstnären, vad som är det mest karakteristiska i motivet.

Utöver konstnärens landskapsbilder fångar han dessutom några fiskar som simmar i livfulla rörelser.

De målningar som jag har tagit del av är utförda i olja. Men konstnären målar även i akvarell. Han gör det för att få uppleva den rätta känslan och sinnesstämningen inför landskapsmotiven.

BERTIL WIVHAMMAR 2006

MEDLEMSKAP :
Några Målare , Vänersborg
Svenska Konstnärsförbundet
Konstnärslexikonett Amanda
SvK.

Representerad i:
Trollhättans kommun
Gotlands kommun
Uddevalla kommun
Göteborgs kommun
Lilla Edets kommun
Borås Kommun

Utbildning
Har studerat för Tullan Fink och utbildats vid Dômens konstskola i Göteborg i mitten på 70-talet, och andra kurser och studier.

Utställningar
Separatutställningar:

Lilla Edets Bibliotek-99

Bergagården Hunneberg-2001

Värdshuset,Minnet,Sjuntorp-2002

Flundre Hembygdsgård-2003

Några Målare,Vänersborg 2008, 2010, 2021

Biblioteket i Vänersborg 2009, 2021

Princess, Vänersborg 2020, 2021, 2023

Samlingsutställningar:

Några målare, Vänersborg-2007-2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Vårsalong, Några Målare, Vänersborg 2007-2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Höstsalong, Några Målare, Vänersborg 2007-2014, 2020, 2021,2022,2023

" Mor och Son ",Några Målare ,Vänersborg 2010

Konsthallen i Vänersborg, jurybedömt.2010

Konsthallen i Vänersborg, Sommarsalong 2022. 2023

Handkraft i Trollhättan 2024