Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Edna HinnersonEdna Hinnerson
Medlem i SvK.
"Tecken som uttryck, tecken som form. Tydligt läsbart eller fragmenterat. En del av förklaringen till min fascination för tecken, ord, bokstäver, begripliga och obegripliga, ligger troligtvis i, att jag under långa perioder av mitt liv konfronterats med för mig främmande språk, skrifter och kulturer. Redan som barn fick jag erfara, att det finns olika uttrycksformer och många sätt att tolka dessa. Vid fjorton års
ålder hade jag hunnit byta språk fyra gånger, skola sju gånger.
Det inger en viss osäkerhet att ställas inför obegripliga bokstavskombinationer, tecken, ljud, som för människorna i ens omgivning har en självklar innebörd. Men det utmanar också fantasin. När jag efterhand lärde mig tyda en del främmande språk, fann jag att tolkningar sällan är exakta. Varje land, varje kulltur och varje individ har egna referensramar. Alltså kan det inte finnas två identiska betraktelsesätt. Finns det då överhuvudtaget något entydigt sätt att kommunicera på? I vissa sällsynta ögonblick, då vårt medvetande tillfälligt släppt sin intellektuella ballast, kan det kännas så. Det är under sådana ögonblick vi tillåter oss att bara se, lyssna, uppleva, vara.
Vilken drivkraft är det, som inte lämnar oss ifred från vårt behov av att ge uttryck för vår kreativitet? I mitt fall är det en nyfikenhet som inte tycks gå att stilla. Det finns alltid någonting nytt att upptäcka bakom nästa hörn. "

Representerad i offentliga samlingar

Ystads Kommun, Ystads Konstmuseum, Malmöhus Läns Landsting, Kristianstads Läns Landsting, Kristianstads Museum, Skaraborgs Läns Landsting, Staden Salzburgs samlingar, Goethe Institut Bangkok, Sjöbo Kommun, Laholms Kommun, Statens Konstråd, Kronobergs Läns Landsting, Hallands Läns Landsting.

Utsmyckningsarbeten för Malmö Allm. Sjukhus.
Utsmyckning på Fungera rehabklinik i Göteborg 2005

Stipendium

Stipendium för nonfigurativt måleri,Salzburgakademien 1975.
Staden Salzburgs ateljéstipendium 1979.
Bildkonstnärsfondens Arbetsstipendium 1993, 1998, 1999.

Utbildning
Konstnärlig utbildning vid bl. a.

Svenska slöjdföreningens skola i Göteborg, Anders Baeckmans Reklamskola, Stockholm. Grafikstudier vid Sadie Bronfman Institute of Art, Montreal, Kanada, Salzburgakademin, Österrike. Utbildning i bildterapi. Vedic-Art lärare.

Nära kontakt med olika kulturer och religioner under åren 1970-1987 i samband med bosättning i Mellersta Östern och Fjärran Östern samt Kanada.

Utställningar
Separata utställningar:

Tyska Kulturinstitutet, Bankok, Thailand -77

Galleri Tant Grön, Sigtuna -78

Ystads Konstmuseum -79

Järrestad 15, Simrishamn -86

Jens Jacobsens hus, Ystad -88, -90

Kulturämnden i Laholm -90

Galleri Viterius, Ystad -91

Ateljé Finn Nielsen, Kivik -92

Galleri Konstnärscentrum, Malmö -92

Galleri Sötma, Hjo -92

Galleri Sigma, Växjö 1993

ÖSKG, Karlaby Kro 1994 o. 1995

Landstingets Konstförening, Lund 1994

Gambro´s konstförening, Lund 1995

Skånemejeriers konstklubb, Malmö 1996

Galleri Skånes Konst, Malmö 1996

Ystads Konstmuseum 1997

Galleri Agneta Kallur, Stockholm 1997

Stadsgalleriet i Laholm 1998

Ystads Konstmuseum, "VattenvSgar", 1998

Galleri Valfisken, Simrishamn 1999, med Håkan Blomkvist och Ben Thompson

Galleri Art Room, Malmö 2001

Göteborgs konstförenings galleri, 2001

Galleri Max, Ystad, retrospektiv utställning 2002

Galleri Blå, Gärsnäs, 2003

Verkstan på Vinden, Ystad.

ÖSKG;s konstvecka, 2004

Grupputställningar

Galleri S:t Paul, Stockholm 1979

Galleri Ängel, Lund 1980

Galleri Liljan, Värnamo 1980

Galleri Flamingo, Falkenberg 1981

Galleri Octavia, St. Köpinge 1981, 1982 o. 1984

Höganäs Museum 1982

Galleri Nordvästen, Hälsingborg 1982

Ystads Konstmuseum 1983

Sölleröds Konstförening, Danmark 1983

Centralbiblioteket Rönne, Danmark 1983

Tomelilla Konsthall 1989.

ÖSKG, Tjörnedalagården, Baskemölla 1992, 1994 o. 1995

Galleri Kusten, Ankarsmedjan, Göteborg 1993

Samlingsutställningar

Salzburgakademien 1972,1973,1975

Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok, Thailand 1977

Ystads Konstmuseum 1987,1989

Konstnärer på Österlen, Simrishamn 1988, 1992, 1997, 1998

Bryggaregården i Simrishamn, "Nya medlemmar i ÖSKG", 1990

Galleri Z, Ystad 1096

Skånes Konstförenings Höstsalong, Lunds Konsthall 1992

AURORA-Mässan, Västervik 1993

"Ord och Bild", Sjörup 3, 1997

"Citat", i samarbete med Amnesty, Tomelilla Konsthall 1997

"Paket", galleri Blå, Gärsnäs 1997

Medlemsutställning, ÖSKG, Tjörnedala 1997, 1999

Galleri Glemminge 1999

Galleri Persson, Malmö 1999

Galleri Octava, Kristianstad 2002.