Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Margret Nordström
Född och uppväxt i Arboga. Studier i Stockholm.

Margret har efter 40 års konstnärlig verksamhet, med konststudier utomlands och med flertaliga resor och utställningar i Sverige och på kontinenten, skapat sitt eget konstnärliga uttryck.

Hennes sätt att uttrycka sig är i stilleben och i landskapet, i en intuitiv existerande verklighet och skapar därmed sitt eget karaktäristiska fantasilandskap. I hennes stilleben bildar föremålen en luftigt svävande och poetisk sfär.

Margret har efter återvändandet till Sverige varit bosatt i Västmanland i över 20 år och i Östergötland mellan Motala och Vadstena i 7 år. Hon är nu sedan år 2011återigen bosatt i Västmanland tillsammans med maken konstnären Dolf Mayern.

Därmed har hon återvänt till sin hembygd i Hedströmsdalen i Mälardalen, där hon har sin ateljé

på Herrgårdsallén i Kolsva.


”Utflykterna i Margret Nordström bilder leder in i en finstämd upplevelsevärld.


En stillhet växer fram ur det måleriska rummet, buren av färgskiktena i olja.

Avsikten är att inte begränsa intuitionen.

Ljusets vandring över det synliga, det som man bokstavligen måste måla, blir till en viloplats för ögonen.”

F. M.

- Mina landskap och stilleben är konkreta

och får sin existens ur mina minnens geografi,

de enskilda bitarna sammansatta av min fantasi-.

Representerad utomlands,

Albertina, Staatliche Grafische Sammlungen, Wien, Österrike.

Bundersministerium fur Unterricht Wien

Landesregierung Oberösterreich

Landesmuseum Oberösterreich

Neue Galerie der Stadt Linz Österreich

Stadtwerke Linz, Österrike

Arbeiterkammer, Linz, Österrike

Landesregierung Salzburg, Österrike

Albertina Museum Wien, Österrike

bayrische Volksbank, Tyskland.

I Sverige i flertal kommuner och privata samlingar, bl. Ikea, Nordea- m-m-

Utbildning
Studier i Wien, Graz och Salzburg

1964-66, 2 års Sommarakademie Oskar Kokoschka,

1 år i Wien, Prof. Hans Fronius
Wien.

Utställningar
1962-63 Måleriskt engagemang med det nordiska landskapet och dess ljus.


Ett halvt års resor från Kiruna till Ystad.


1962 Utställning Arboga Konstförening, sep.


1963 22 år, utställning på Liljewalchs Vårsalong. grupp.

Vistelse i Spanien och Frankrike. Intensivt arbete med dessa kulturer och landskap.


1964-65 Ett år i staden Linz gästatelier Österrike


1965-67 Spansk utställning i Galerie Kontakt, Linz/Donau, Österrike. (sep.)


Konstnärlig verksamhet i Linz an der Donau Oberösterreich och Wien.

1965-67 studier Prof. Oskar Kokoschka, Salzburger Sommarakademi, Salzburg och Hans Fronius, Wien.

1966 bosatt i Ateljé Schlossmühle, Sighartstein, Salzburg.


1967 Utställning i Galerie am Universitetsplatz, Marktplats, Salzburg, (sep.).


1977 Utställning i Schloss Seeburg, Salzburger Kulturwochen. grupp


1978 Utställning i Köstendorf, Salzburg Kulturwochen. grupp


1979 Utställning i Strasswalchen, Salzburger Kulturwochen.grupp


1979 Utställning i Schloss Sighartstein. (sep.)


1980 Utställning i samarbete med Museum


Carolinum, Museumspaviljongen, Mirabellgarten, Salzburg. (sep.)


1981 Medalj för kulrurella förtjänster, förlänad av landshövdingen, Salzburger Landesregierung.


1981 Utställning i Bad Reichenhall, (sep.) Bayrische VolksbankTyskland


1981 Utställning Galerie am Mozarteum, Salzburg. (sep.)


1981 Öppnar ateljégalleriet i Ytterbergagården, Bro.sep.


1983 Återvänder till Sverige, bosatt i Västmanland


1983 Utställning Galleri Apella, Västerås (sep.)


1983 Utställning Galleri Bengtsson, Strandv. Stockholm. (sep.)


1983-2003 Verksam som yrkeskonstnär i Sverige och utomlands.


1989 Utställning Galleri Rydberg. (sep.) Göteborg.


1989 Utställning Nordbanken-Posten. (sep.)


1991-2005 Permanenta utställningar i Ateljégalleriet, Ytterbergagården.Västmanland


1993-95 Utställningar i Bergslagen, Galleri Magasinet och Gisslarbo Värdshus. (sep.)


1998 Bokbinderiet, Köping (sep.)


1999 Västerås Slott, (grupp)


2000 Taxinge Slott (sep.)


2000 Culturen, Västerås, (grupp)


2001 Saltskog Gård, Liljewalchs hem, Södertälje, (grupp)


2002 Galleri Riddaren, Gamla Stan, Stockholm (sep.)


2004 Västmanlands Museum och Köpings Kommun, ”Skolprojektet, Se och Skapa” (sep.), 4 konstnärer


2005 Stockholms Konstsalong, Haga Slott (grupp)


2005-2011 bosatt i Hamra mellan Motala och Vadstena, Östergötland, med eget Galleri.


2005 Vadstena Slott (grupp)


2006 Vadstena Slott (grupp)


2006 Strängnäs (sep.)

2007 Ateljé/Galleri Hamra sep.

2008 Galleri Ängel Västerlånggatan, Gamla Stan

Stockholm sep.

2009 Konsthallen Askersund , grupp

2010 Mälsåkers Slott vid Mälaren sep.

2010 Konstrundan vid Vättern, sep.

2016 Kolsva Herrgård sep.med maken

2017 Kolsva Herrgård