Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Blogg
Kristina LöfdahlKristina Löfdahl
Biografi

Kristina Löfdahl, född i Umeå 1949. Bor nu i Göteborg men innan dess ett par år i Stockholm.

Jag kom in som artonåring på HDK där jag gick 4 år på avd. textil.
1985 hade jag min första separatutställning på galleri "Några målare" i Vänersborg. Jag arbetade med applikationer i en speciell trompe l'æil-teknik där material och teknik utnyttjades maximalt för att få fram uttrycket i bilderna. men att arbeta med textila verk var tungt samtidigt som textil konst inte får den uppmärksamhet den förtjänar, så övergick jag mer och mer till målandet. Gemensamt för min konst stod ljuset och det transparenta. Till en början dominerade västkusten även i mina oljor och akvareller, men efter resor till Österlen utvidgades motiven med landskap och blommor.

Med tiden började jag fundera på hur jag skulle kunna slå ihop mina tekniker och i takt med att de rent textila verken blev för tunga att arbeta med fann jag en blandteknik som passade utmärkt för det jag ville få fram. Jag hade mer och mer intresserat mig för fåglar och framför allt måsar men även strandskator. Den senaste tiden har måsarna fått sällskap av andra fåglar som på något sätt har en relation till måsen, som jag använde för att åskådliggöra det som hände mig och min omgivning...som ett slags katalysator.
Om jag ser tillbaka på de snart 35 år som jag arbetat som konstnär är den utveckling som jag beskrivit ovan en naturlig följd av tidens gång. Det går inte för mig som konstnär att sitta still och producera samma sak. Det ena följer av det andra intimt förknippat med min konstnärliga utveckling. Ständigt har jag drivits framåt av viljan att få uttrycka mig, att beskriva ljuset och de motiv som finns mitt ibland oss. Ibland sveper motiven över stora ytor, ibland har jag fastnat i små detaljer.
Att utvecklas är också en smärtsam process där något invant ersätts av nytt och där saknaden efter det gamla kan bli stor. Även om tanken på en återgång finns där känner jag att det är omöjligt. Skulle jag gå tillbaka skulle det ändå inte bli detsamma.
Ofta arbetade jag i stora till mycket stora format men det tog hårt på min nacke och rygg. Samtidigt hade jag mer och mer placerat in fåglar, framför allt måsar och strandskator i mina bilder. Mer och mer kom jag att fascineras av måsarnas liv och de kom att leda till en ny utveckling av mina verk. Jag tog med mig delar av motiven och materialet för att gestalta fåglarnas vardag. Först gjorde jag fåglarna som ett inslag i motivet men med tiden kom fåglarna att bli det centrala. Till en början följde de gamla motiven med men med tiden kunde fåglarna placeras i en miljö som var lite ovan. Ibland kom enbart fåglarna att vara motivet och det centrala blev fåglarnas uttryck och inbördes förhållande.
Måsarna kom mer och mer att uttrycka mänskliga känslor och omgivningen spelar en mindre roll. Samtidigt med att måsarna i naturen blev mer urbana blev mina måstavlor mer och mer ett uttryck för mänskliga relationer.
Motiv som på senare år har gjort ett starkt intryck är de öppna landskapen på Österlen. Jag har ofta hittat motiv som har ett stort djup och gillar därför havet. Österlen påminner om detta även om det ofta är ett hav av åkrar.
Jag söker mig ofta till det transparenta och i mina havsmotiv är det strandremsan som står för det som finns under ytan. Jag älskar sedan barnsben att plaska i det grunda vattnet där man känner mjuk sand under fötterna. I mina målningar vill jag hitta denna känsla och föra över den till målningen.
Det finns en skillnad mellan olja och akvarell. Akvarellen är momentan och definitiv. Oljan kan jag arbeta om. Ofta blir jag glad när en oljemålning blir kvar efter en utställning. Efter några dagar i ateljén kan jag inte låta bli att måla på den och det händer att jag målar om en tavla flera gånger tills jag känner i magen att den är färdig. Då rör jag den inte mer.

Jag har kurser i akvarellmåleri där jag jobbar som konsult och kommer till grupper som kanske behöver lite inspiration och kunskap.

--- * ---

Utbildning
1968 - 1972 gick jag på Högskolan för Design och Konst (HDK) i Göteborg. Gick innan på Tillskärar-akademin samt Tyra Perssons vävskola och grafikutbildning senare.
Är medlem i SvK, VMT, KC Väst, KIF, KRO och Nordiska Akvarellsällskapet och SK.

Utställningar
Ett 40 tal separatutst. här några.
Stadsgalleriet Halmstad
Galleri Abante Stockholm
Bovall Gallery Bovallstrand
Galleri Mareld Marstrand
Öckerö utställningshall
Galleri 20 Göteborg
Galleriet Holmby
m.fl.
Samlingsutst. ett 30 tal utställn. här några.
Textilia Göteborg
Stadshuskuben Falkenberg
Galleri Beckman Stockholm
Konstnärscentrum väst Göteborg
Greifwalds Museum Tyskland
Ishuset Hönö
Hönö konsthall
Bovall Gallery
m.fl.

Representerad.
Göteborgs kommun
Halmstad kommun
Älvsborgs läns landsting
Bohus läns Landsting
Universitetet i SanDiego
Huddinge sjukhus
Norrlands Universitetssjukhus
M.fl.