Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
MonaLisa Brieditis
Painting, drawing, sculpture. Born 1949 in Stockholm.

THE ARTISTIC SEARCH

PAINTING is about Space, Light and Colours, imaginative but not imaging.

DRAWING too capture music in a notation, interpretation, a calligraphic drawing and the sound of nature, like water, wind, weather and the movement of nature and dance.

THE FILM OF THE GLASS between me and the world, is a nothingness where my drawing and painting flows freely and where mirrors and reflexes hides and strengthens the picture. The glass is alive.
It can hang in a room or become parts of the room, as floors, windows, walls and ceiling, or become a detached shape, sculpture.
The light strikes the colour of the glass which propagates in the room and gives a play of colours.
A frozen now, that the light keeps eluding.
The temperature in the burning of the glass is thrilling. At 800 degrees Celsius the glass becomes fluent and joins with colors and metals. Here you find surprises that will challenge in oxidations and bubbles, which either creates magic or ruins everything.

THE PAPER, the moment when interpretation is shielded by wax, a medium which was used already in the Egyptian graves. An instant in to the future.

In the physical room the CORNER is crucial for the experience, how I read the room and which volume it gets. Often clearer if the corner is empty. Removes the corner and makes it into an object. The flat surfaces connect to a sculptural shape and a mirror, an encounter, communication occurs. The flat images gets deeper, a room is created, a constant transformation, a Now.

THE BEDROCK fascinates. Time, History, Kami - the power and the energy in the rock.
The bedrock has been created during 2-3 billions of years.
Paris and Stockholms urban spaces has for me a lot in common with Bohuslän and Ålands mountain landscape. The high walls that connects to the water.
The sides of the mountain create maps where the water sometimes flow.

”MONALISA BRIEDITIS is granted the Inez Leander award for her ingenious play with colour and light. With confidence and sensibility she lifts the characteristics of the weight- and timeless room in her painting. The sculpture echoes in musical harmony and shows the sense of the music´s inner layers and tunes"
Susanne Slöör
Permanent secretary at the Royal Swedish Academy of Fine Arts 2015

DET KONSTNÄRLIGA SÖKANDET

MÅLNING handlar om Rum, Ljus och Färg, föreställande men ej avbildande.

TECKNINGEN att fånga musiken i en notation, interpretation, en kalligrafisk teckning och naturens ljud som vattenskvalp, vinden, vädret samt rörelsen i naturen och i dans.

GLASET HINNAN mellan mig och världen, är ett ”intet” där min teckning och målning svävar fritt och där speglingar och reflexer döljer och förstärker bilden. Glaset är levande.
Det kan hänga i rummet eller bli delar av rummet som golv, fönster, väggar och tak eller bli en fristående form, skulptur.
Ljuset tänder färgen i glaset som fortplantar sig in i rummet och ger färgspel där.
Ett fruset Nu, som ljuset hela tiden gäckar.
Temperaturen i bränningen av glaset är spännande. Kring 800° blir glaset flytande och då förenar
sig glaset med färger och metaller. Här finns överraskningar som utmanar i oxideringar och
bubblor som ger fullträffar eller så är allt förstört.

PAPPERET, ögonblicket för interpretationen skyddas med vax, ett medium som användes redan i
de egyptiska gravarna. Ett ögonblick in i framtiden.

I det fysiska rummet är HÖRNET avgörande för upplevelsen, hur jag läser av rummet och vilken volym det får. Ofta tydligast om hörnet är tomt. Tar ut hörnet och gör det till ett objekt. De plana ytorna sammanfogas till en skulptural form och en spegling, ett möte, en kommunikation uppstår.
De platta bilderna får ett djup, ett rum bildas, en ständig förvandling, ett Nu.

URBERGET fascinerar. Tiden, historien, Kami - kraften och energin i berget.
Urberget har bildats under 2 - 3 miljarder år.
Paris och Stockholms urbana rum har för mig mycket gemensamt med Bohuslän och Ålands bergslandskap. Det är höga väggar som ansluter mot vattnet.
Bergets sidor bildar kartor där vattnet ibland rinner.

”MONALISA BRIEDITIS tilldelas Inez Leanders belöning för hennes sinnrika spel med färg och ljus. Hon lyfter säkert och känsligt fram det vikt- och tidlösa rummets egenskaper i måleriet. Skulpturen ljuder i välklingande samklang och visar bildmusikens sinne för inneboende skikt och slingor.” 2015
Susanne Slöör
Ständig sekreterare Kungliga Konstakademin för de Fria Konsterna

PUBLIC WORKS:
2011 TECKNAD INTERPRETATION, SVERIGES RIKSDAG STOCKHOLM
2009 LUFTRUM STOCKHOLM
2006, 2000 DANS. RECEPTION STOCKHOLM
2005 LJUSBÄRARE. RIKSPOLISSTYRELSEN
2003 EN BIT HAV. HAMMARBY SJÖSTAD STOCKHOLM
2003, 1994 VÄGSKÄL. MARIEFREDS KRIMINALVÅRDSANSTALT. STATENS KONSTRÅD
2002 TABULA RASA. LANDSTINGET BLEKINGE
2000 KOMMUNIKATION - ETT GLASRUM. STOCKHOLM.
1999 RÖDA TRÅDEN. GNESTA KOMMUN. ÅRETS GOLV 2000
1998 PELARSAL. STOCKHOLMSMÄSSAN
1994 AD LIBITUM. STRÄNGNÄS KOMMUN

REPRESENTED:
STATENS KONSTRÅD, SVERIGES RIKSDAG, RIKSPOLISSTYRELSEN, APOTEKARNAS KONSTFÖRENING, LANDSTINGET I STOCKHOLM, BLEKINGE, samt GNESTA, STRÄNGNÄS och ÖSTERÅKERS KOMMUN, BAUSKA MUSEUM I LETTLAND, PRIVATA SAMLINGAR

GRANTS and AWARDS:
2020, 08, 01 FÖRENINGEN SVENSKA KONSTNÄRINNOR
2015 KUNGL AKADEMIN FÖR DE FRIA KONSTERNA
INEZ LEANDERS UTMÄRKELSE FÖRENINGEN SVENSKA KONSTNÄRINNOR
2012 STIFTELSEN NELSSONS FOND
2010 KUNGL. AKADEMIN FÖR DE FRIA KONSTERNA
2010 IRMA OCH EINAR FORSETHS KULTURFOND MEDALJ
2020, 08, 01 FÖRENINGEN SVENSKA KONSTNÄRINNOR
2002 ESTRID ERICSONS STIFTELSE
2000 ÅRETS GOLV, GOLVBRANSCHEN
1997 PRIS ILLUMINERAD FUGA KRO, MSA
1995 SVERIGES BILDKONSTNÄRSFOND
1990, 89, 88 SVERIGES BILDKONSTNÄRSFOND PROJEKTBIDRAG
1989 KUNGL. AKADEMIEN FÖR DE FRIA KONSTERNA
1989 ARKUS
1988, 89 KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN ARKITEKTURSKOLAN
1985 FÖRSTA PRIS VISBY LASARETT, ETV ARK

PUBLICATIONS:
2019 BOOK;WITH ROOTS IN LATVIA
1990 BOK NYA IDÉER - DJÄRVA EXPRIMENT - KONSTNÄRSNÄMNDEN
1989 BOK ARKITEKTONISK KOMPOSITION - SKÖNA KONSTERNAS LUSTHUS/ BYGGFÖRLAGET
1985 BOK LJUS OCH FÄRG PÅ LOKALA SJUKHEM

RECIDENCE
2023, 20, 17 CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS PARIS
2014 BALTINAVA LETTLAND
2013 KÄLLSKÄR - ÅLAND
2011 BAUSKA LETTLAND
2003, 2001 KAVALLA GREKLAND
1987 GLASFÖNSTER BRUNNBY
1987 ELLEN KEYS STRAND
1986 SAN MICHELESTIFTELSEN CAPRI, POMPEJI

MEMBER OF: KRO, SvK, KC, BUS, SKF, FSK, SAMTIDA MUSIK.

Utbildning
EDICATION;
2012, 2009-10 KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN MONUMENTAL, GLAS, SCREEN
1986-89 KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN ARKITEKTUR OCH MONUMENTAL
1972-77 KONSTFACKSKOLAN INREDNINGSARKITEKTUR
1978, 1973-74, 1970 GERLESBORGSSKOLAN.

Utställningar
SEPARATE EXIBITIONS:
2023, 17 CITE INTERNATIONALE DES ARTS PARIS
2022 GOMA GALLERY HÖGANÄS
2020 KONSTFORUM NORRKÖPING
2019, 15 EKEBYHOV SLOTT, EKERÖ
2019, 15, 13, 09, 06 GALLERI CUPIDO
STOCKHOLM
2018, 07 ÖSTERÅKERS KONSTHALL
2013 REFSNÄS
2009 KONSTHALLEN VALFISKEN, SIMRISHAMN
2009 GALLERI ANIARA SOLLENTUNA
2002 NORDENS LJUS STOCKHOLM
2001 GALLERI SVENSKA BILDER STOCKHOLM
1998 GALLERI H, LARS HAGMAN STOCKHOLM
1996 ITALIENSKA KULTURINSTITUTET.

PROJEKT EXIBITIONS:
1990 SOLNA BIBLIOTEK ARKITEKTONISK KOMPOSITION - SKÖNA KONSTERNAS LUSTHUS
1989 KUNGLIGA KONSTAKADEMIEN ARKITEKTONISK KOMPOSITION - SKÖNA KONSTERNAS LUSTHUS

COLLECTION EXHIBITIONS:
2023, 20 -12, 10, 08 KONSTNÄRSHUSET STOCKHOLM
2019 ÖSTERÅKERS BIBLIOTEK
2019 EDSVIKS KONSTHALL
2015, 10 GALLERI CUPIDO
2014 Baltinava kulturhus, Lettland
2012 GALLERI MEJAN
2012 KRAPPERUPS KONSTHALL
2011-12 GALLERI EVA SOLIN STOCKHOLM
2011 NORRTÄLJE KONSTHALL
2010, 09, 1998 KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
2006 SVENSKA BILDER STOCKHOLM
2006, 04 1997, 95 KULTURHUSET STOCKHOLM
2003 NORDENS LJUS STOCKHOLM
2001 BO 01 MALMÖ
2000, 1990, 87 KUNGL AKADEMIEN FÖR DE FRIA KONSTERNA
2000 WASAHALLEN STOCKHOLM
1998 GALLERI H, LARS HAGMAN
1992 VIKTORIA ÖREBRO.