Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Work in progress
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Meddelande
Petra WernerPetra Werner
Petra Werner (Kjellberg)
född 1961 i Stockholm.
Medlem i Svenska Konstnärer sedan 2005.


Bakgrund:
Fil. dr. i estetik. Som bildkonstnär autodidakt, med bakgrund bl a som musiker och musikterapeut. Sedan 2005 separatutställningar, främst i Stockholm.
Målningar/bilder i olja, blandteknik, collage och med olika material. Motiven varierar mellan figurativa och mer abstrakta. Såväl målade plastpåsar och tygstycken som oljestilleben och blyertsteckningar kan förekomma.

Arbete med bild på olika sätt har följt mig hela livet, men parallellt med detta har jag utbildat mig på Musikhögskolan samt avlagt en magister i filmvetenskap och doktorerat i estetik. Jag har arbetat med musik i olika genrer och instrument (bla som jazztrumslagare,) i konsert- och utbildningssammanhang, samt som musikterapeut. Främst med improvisationsmusik i gruppen ALTAIR. Tidigare har jag arbetat med teater, film, skrivande och datorgrafik. Jag skriver även en del artiklar.

Förankringen i andra uttrycksformer har på många sätt influerat bildskapandet. Inramningarna är också viktiga för helheten, och har utformats i samarbete med Nina Richter, Ninris Ramverk.

Konstnärliga utgångspunkter
Jag fokuserar på olika uttryckssätt i olika perioder där jag ofrånkomligen måste igenom en viss sorts arbete för att kunna gå vidare. Min målsättning är att göra mig "medvetslös" och försöka fånga det som kanske vill uttryckas vid sidan av min egen vilja - alltså nå det som jag inte redan vet. Å ena sidan förhålla sig till det konstnärliga (eller musikaliska) hantverket, å andra sidan att släppa all medveten kontroll och försöka öppna dörren mot slumpen - förändra medvetandetillståndet och underordna sig det som händer samtidigt. En förutsättning för att kunna fördjupa sig på ett meningsfullt sätt i uttrycksmöjligheterna är samtidigt att det finns ett hantverkskunnande. Efter en lång tids utforskande av många olika sorters former och stilar, kan jag uppfatta en sorts metafysiskt landskap där jag hela tiden kan vandra mellan medvetet och undermedvetet, sända frågor eller påståenden emellan dessa som man kan välja hur man vill svara på - om man vill svara.
Det improvisatoriska, det oförutsägbara är det som jag ständigt återkommer till, såväl i bildskapandet som i musiken. Att hitta det som jag inte visste att jag ville hitta.

Utbildning
* Doktorandutbildning i estetik, Södertörns högskola med disputation nov 2016.
* Magisterutbildning i konstnärlig självreflektion på Stockholms Dramatiska högskola, 2019.
* Magisterkurs i Praktisk Kunskap på Stockholms konstnärliga högskola med en essä som examen.

Utbildningar i övrigt efter Södra Latins estetiska linje:
• Fil mag filmvetenskap Stockholms Universitet
• Att skriva dramatik, Nordens Folkhögskola
• Musiklinjen, Skeppsholmens Folkhögskola
• Musikhögskolan i Stockholm
• Handledarutbildning

• (tre terminer på juristlinjen)
• Privata studier i måleri periodvis 1982-1995

Utställningar
"American Living Rooms" Galleri Studio 5, Stockholm 2005
"Befolkade Rum" Galleri Kocks, Stockholm 2006.
"Allt ur en sextiotalists dagbok" Galleri Kocks, Stockholm 2007
"Utställning", Galleri Besa, Finspång 2008
”Jan Johansson In memoriam - Jazz och Konst” på Gothenburgs Artfair, 2008
”Lekarnas Tid” Galleri Riddaren, Gamla Stan, samt Galleri Undersvik, Hälsingland 2008.
”Forgotten Rooms” Galleri Luckan, Älvkarlebyveckan 2009
”Forgotten Rooms - extended” Adesso Gallery, Stockholm 2010
"Living spaces" Adesso Gallery sep 2016
"Mellan Rum" Adesso Gallery sep 2017
"Teckning och måleri" Sickla Galleria julen 2017
"Ur en slottsfrus dagbok" Galleri Anigo 2019
"Den brända jorden" Galleri Bellman 2022

Utöver detta har jag medverkat i en rad s k Höstsalonger, Julsalonger m m runt om i landet.