Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Tina Hellblom ThibblinTina Hellblom Thibblin
Bildkonstnär Född och uppvuxen i Västerås
Målar främst i olja och har genom åren även skapat större bilder i batik. Försöker att i mitt konstnärskap hantera spänningsförhållande mellan det imaginära och det konkreta. För mig har mitt akademiska arbete och mitt konstnärliga arbete berikat varandra. I mitt konstnärskap försöker jag visualisera det stora i det lilla och vara öppen för det oförutsägbara.
Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Autodidakt förutom några kortare målarkurser. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.
Mörtgatan 6 72349 västerås.

Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.

Utställningar
Nationella utställningar i urval:

Collection exhibition Art Gallery, Stockholm, 2005

Collection exhibition Gallery Galax, Stockholm, 2000

Christmas salon, Västerås Konstmuseum, 2000

Separate exhibition Gallery Galax, Stockholm 1999


Internationella utställningar


Florence Collection exhibition December 16, 2023 - Januari 10, 2024 Galleria Mentana

Milano Collection exhibition November 24-30, 2023, Contigueous Horizons, Tolemeo Art Gallery

London Collection exhibition December 7-12, 2023, Mostra Itinerari, The Crypt Gallery

Selected and participated in the International Biennale of Contemporary Art and Design in Florence 2023

Selected to participate in the International Biennale of Contemporary Art and Design in Florence 2021