Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Jürgen AspJürgen Asp
Mina bilder är mina möten med människor, natur och vandringar i livet. Akvareller, teckningar och akryler samsas i min lilla affärslokal och ateljé på Kvarnberget i Göteborg.
Jag är en nyfiken person som letar i färgernas labyrinter och språk, och finner stor glädje i att arbeta både stort och litet.
Några helger i månaden delar jag med mig av mina kunskaper med kurser i akvarell, teckning och akrylmåleriets mysterium i min ateljé. Och när värmen kommer träffas vi på bryggan på Ringön, en inspirerande miljö med många motiv och utmaningar.

Har föreläsningar för företag och konstföreningar runt Sverige i skapandeprocessen, konsten som eget mål och lärandet om seendet.
Kursledare genom åren på Akvarellmuseet i Skärhamn, HDK magisterexamen i "Arbetsprocesser" och flera år på Kyrkeruds folkskola i Värmland. Numera kurser på Art College i Göteborg- kroki, teckning, måleri i olika tekniker och förberedande arkitektutbildning.

Ur en artikel i Akvarellsällskapets tidning “Akvarellen”:

Jürgen Asp är en mångsidig konstnär och en man som har upplevt mycket i livet, som skär båda vägarna. Stora målningar av människokroppar till små ickefigurativa akvareller, tillägnad sin avlidna dotter Klara, vittnar om några av hans erfarenheter och hur han bearbetar dem i sin konst.
Jürgen Asp är och har alltid varit nyfiken, han vill testa och se vad han kan hantera och det är en av förklaringarna till hans mångsidighet.
Havet, naturen med vatten, holmar och klippor är i själva verket Jürgen Asps viktigaste motivkrets. Han älskar havet och att vara ombord på sin segelbåt Nanuk. Han tycker om att måla vått i vått och lager på lager och fascineras av hur färgpigmenten lever.
Under årens lopp har Jürgen Asp funnit att han företrädesvis använder akvarelltekniken. Det är en skissteknik såväl som ett verktyg för direkt skapande av bilder. Under en lång tid arbetade han frenetiskt för att hitta den känsla han letade efter i färgen. Att kunna uttrycka vad han ville säga.
Skribent: Jacqueline Stare

Ur en artikel i Akvarellsällskapets tidning “Akvarellen”:

Jürgen Asp is a versatile artist and a man who has experienced a lot in life, that cuts both ways. Large paintings of human bodies to small nonfigurative watercolours, dedicated to his deceased daughter Klara, bear witness to some of his experiences and to how he processes them in his art.
Jürgen Asp is and has always been curious, he wants to test and see what he can manage and that is one of the explanations of his versatility.
The sea, nature with water, islets and rocks are in fact Jürgen Asp ́s most important circle of motifs. He loves the sea and to be onboard his sailingboat Nanuk. He likes to paint wet in wet, and layer upon layer, and is fascinated by how the colour pigments live.
During the course of years, Jürgen Asp has found that he by preference uses the watercolour technique. It is a sketching technique as well as a tool for downright creation of pictures. For a long period of time, he worked franticaly to find the feeling he was looking for in the colour. To be able to express what he wanted to say.
Writer: Jacqueline Stare

Utbildning
Studerat vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och i Bohuslän, Hovedskous målarskola i Göteborg, Konstindustriskolan i Göteborg (numera HDK) och egna studier i Spanien och Östtyskland 1981 och 1984 samt fria studier i Órgiva i Spanien vintern 2005-2006.

Utställningar
Några av mina utställningar: Svart på Vitt- 2019 på Landskrona konsthall, Galleri Koch i Stenungsund, Frederiksverks konsthall Danmark, Arvika Konsthall, Lerums konstförening, Galleri Slottet Sunne, Natthagens galleri i Løten Norge, Edsvik konsthall, Sollentuna och Galleri Slottet i Partille, Bohusgalleriet, Stensalen Gerlesborg, Vänersborgs konsthall, Uddevalla konsthall, Konsthallen Bohusläns museum
Representerad på flertalet sjukhus, kommuner och företag.