Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Bengt AnderBengt Ander
Arbete
Tecknare och Skulptör
Mest offentlig utsmyckning, företrädesvis i trä.
Adjunkt vid Konstfackskolan, Stockholm
Lärare i skulptur på Kursverksamheten i Uppsala.
Kontakt
De beställningsarbeten för offentlig utsmyckning som Bengt arbetat med under tidigare år var ganska stora och vanligtvis gjorda i trä. De var tunga att jobba med och Bengt ådrog sig, pga detta, en arbetsskada och därför måste han söka nya vägar för att utforma sina idéer i sitt utövande.

En av dessa vägar är en större serie, som heter ”Experiment och variationer med bestick”, och bygger på assemblageteknik såsom i mångt och mycket sina tidigare träskulpturer, fast nu i blandning med olika material.

Beställningsarbeten
Offentlig utsmyckning
Väggrelief och väggskulptur i trä Lantbruksuniversitetet, Ultuna, Uppsala
Genombruten väggskulptur i trä Akademiska sjukhuset, Uppsala
Rumsavskiljande genombruten träskulptur, FOA i Grindsjön, Nynäshamn
Genombruten väggskulptur i trä, Östra Sjukhuset i Göteborg
Trärelief till Horndals Församlingshem
Trärelief till Wiks Folkhögskola

Representerad hos bl.a.
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Västmanlands Läns Landsting
Sveriges Allmänna Konstförening
Kulturroteln, Stockholm
Skolroteln, Stockholm
Malmö Stad
Malmö Muséum
Södertälje Muséum
Grängesbergsbolaget

Film
Deltagit med skulpturer i filmen
”Contemporary Swedish sculpture”
Gjord i NUNSKU:s regi för visning i Polen och Mexico

Litteratur, förekommer i
”Spegel av sin tid, Konsten vid SLU”
Jelena Zetterström
”Svensk konst i Världen, trender, lanseringar och reflektioner 1965 - 1996”
Sophie Allgård
”Konstnärer i Sörmland, Västmanland och Uppsala län”
Gunnel och Kjell Svärd
”Välkommen till Akademiska sjukhuset”
Landstinget Uppsala län
”Konstnärslexikon”
Bokförlaget Natur och Kultur
”Konst Östra Sjukhuset Göteborg”
E Strömberg och A-K Larsson
”Konsten är på väg att bli allas”
Statens Konstråd 1937-1987
”63 skulptörer”
Gunnel och Kjell Svärd.

Utbildning
Konstakademien, Stockholm
Konstfackskolan, Stockholm.
Utöver sin konstnärliga utbildning har Bengt studerat inom verkstads-, lantmanna- och skogsbruksskola, samt arbetat bl.a. som ungdomsvårdare, skogs- och jordbrukare, biodlare och hos konservator.

Utställningar
Utställningar
Har som tecknare och skulptör under åren
deltagit i ett drygt 30-tal utställningar:
Aguélimuseet, Sala
Gallery Konst och Folk, Stockholm
Skulptörförbundets utst. Skulptur 2007, Stockholm
Vid flera tillfällen i Sala och Heby
Galleri Vad´s kvarn, Ransta
Julsalongen, Västerås
Budapest Internationella småskulpturbienal
Konstakademiens elevutställning, Stochholm
SDS-Hallen, Malmö
Konsthallen, Södertälje
Unga Tecknare, Nationalmuséum Stockholm
Liljevalchs Vårsalong, Stockholm
Gallerierna Hedenius, Finemang, Svenska Bilder
och Sv. Allm. Konstförening, Stockholm
Gallerierna Kavaletten och Gillet, Uppsala
Galleri Belle, Västerås
Enköping, Karlstad
Åndalsnes i Norge.