Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Meddelande
Fredrik AgerosFredrik Ageros
Fredrik är född och uppvuxen i Borås, Sverige. Han är utbildad på Textilhögskolan i Borås inom textil och design. Han är även utbildad inom porträttmåleri hos internationellt erkända Natali Hallberg i hennes ateljé Stockholm.

Fredriks konst bygger på ett skickligt tecknande och kännetecknas av färg, energi och en kraftfull penselföring. Han skapar spännande kontraster genom att kombinera det mjuka fina och råa avskalade och influenserna från sitt tidigare yrke som modedesigner är tydliga. Vilket också framgår i hans senare verk där han vill få bort all retuschering och stället lyfta fram karaktären och människan i bilderna.

Fredrik jobbar främst i olja men även i kol/blyerts. Färgerna ger utlopp för hans energi som har blivit hans signum. Hans penselföring är kraftfull och bestämd för att skapa kraft och liv i motivet. Konst för Fredrik är att påverka betraktaren med hjälp av färgernas kraft och teckningens fina linjer.

Artistic Statement

Jag jobbar främst i olja där färgerna och sättet jag lägger på dem skapar energi och kraft. Jag jobbar i flera olika lager och utnyttjar de underliggande färgernas påverkan på det övre lagret. I färgerna finner jag styrkan och intensiteten som jag förstärker med kraftfull penselföring.

Min konst är figurativ med abstrakta influenser. Jag väver in det abstrakta, både i mina figurer och i bakgrunden. Jag tänker mig ansikten som landskap som ska formas och ge ett budskap, en vandring i en människas liv.

Jag har alltid fascinerats av människor och att skapa en känsla där människan samspelar med bakgrunden. I mina senaste målningar skapar jag kontraster genom att kombinera det mjuka, fina i modellerna med en rå, avskalad bakgrund. Influenser tar jag från mitt tidigare yrke som modedesigner i form av modeller, kläder och modefotograferingar. Men i motsats till många av dagens modefotograferingar retuscherar jag inte, utan lyfter istället fram ansiktenas karaktär och attityd och ger dem liv och personlighet.


Fredrik är född och uppvuxen i Borås, Sverige. Han är utbildad på Textilhögskolan i Borås inom textil och design. Har jobbat som designer inom Textil- och modebranschen. Han är även utbildad inom porträttmåleri hos internationellt erkända Natali Hallberg i hennes ateljé Stockholm.

Fredriks konst bygger på ett skickligt tecknande och kännetecknas av färg, energi och en kraftfull penselföring. Han skapar spännande kontraster genom att kombinera det mjuka fina och råa avskalade och influenserna från sitt tidigare yrke som modedesigner är tydliga. Vilket också framgår i hans senare verk där han vill få bort all retuschering och stället lyfta fram karaktären och människan i bilderna.

Fredrik jobbar främst i olja men även i kol/blyerts. Färgerna ger utlopp för hans energi som har blivit hans signum. Hans penselföring är kraftfull och bestämd för att skapa kraft och liv i motivet. Konst för Fredrik är att påverka betraktaren med hjälp av färgernas kraft och teckningens fina linjer.

Artistic Statement
Jag jobbar främst i olja där färgerna och sättet jag lägger på dem skapar energi och kraft. Jag jobbar i flera olika lager och utnyttjar de underliggande färgernas påverkan på det övre lagret. I färgerna finner jag styrkan och intensiteten som jag förstärker med kraftfull penselföring.

Min konst är figurativ med abstrakta influenser. Jag väver in det abstrakta, både i mina figurer och i bakgrunden. Jag tänker mig ansikten som landskap som ska formas och ge ett budskap, en vandring i en människas liv.

Stipendier:
Lions Club Fristads konstnärsstipendie 2013
Robert L Holmqvist Minnes 2002.

Representerad:
Konstföreningar i Sverige, Norge och Danmark

Företag:
Carlsberg Sverige AB, Falkenberg
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB, Borås
Ericsson AB, Borås
Consortio Fashion Group, Borås
ABB Kabeldon, Alingsås
Ellos Group, Borås
etc.

IN ENGLISH:

Fredrik was born and raised in Borås, Sweden. He was educated at The Swedish School of Textiles and Design in Borås, Sweden. Besides that he has been studying portrait painting for internationally recognized Natali Hallberg in Stockholm.

Fredrik’s art is based on skillful drawing and is characterized by colors, energy and powerful brushstrokes. He creates exciting contrasts by combining the soft delicacy in the models with the roughness in the backgrounds. The influences from his previous occupation as a fashion designer are obvious, which appear in his later paintings.

Fredrik mainly works in oil but also in charcoal/pencil. The colors he use add energy to the paintings which has become his hallmark. His brushstrokes is powerful and determined to create power in the subject. Fredrik’s art is to influence/capture the viewer using the power of the colors and the fine lines of the drawing.

Artistic Statement

I mainly work in oil where the colors I use and the way I add them create power and energy. I paint in several layers where the underlying colors affect the outer layer. I find the vigor and strength in the colors and increase the impression with powerful brushstrokes.

My art is figurative with abstract influences. The abstract painting is visible in the figures as well as in the backgrounds. I imagine faces as landscapes that are shaped to give a message, a walk through a person’s life.

I have always been fascinated by humans and to create a feeling where human being interacts with the background. In my late paintings I create contrasts by combining the soft delicacy in the models with the roughness in the backgrounds. I take influences from my previous job as a fashion designer, in the shape of models, clothing and fashion photography. But unlike today’s fashion photo shoots I don’t retouch. Instead I choose to highlight the character and attitude to give them life and personality.

Scholarships:
Lions Club Fristads Art award, 2013
Robert L Holmqvist Memory award 2002

Represented:
Art Associations in Sweden, Norway and Denmark
Företag:
Carlsberg Sverige AB, Falkenberg
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB, Borås
Ericsson AB, Borås
Consortio Fashion Group, Borås
ABB Kabeldon, Alingsås
Ellos Group, Borås
etc.

Utbildning
2012-2013 Studier i porträttmålning hos internationellt erkända Natali Hallberg i Stockholm.
2006-2012 Studier i konstnären Aleksander Kondrells ateljé i Borås.
2012 Fördjupning i Photoshop och Illustrator, Lexicon.
2001-2003 Fristående kurser i krokiteckning Ålgården i Borås.
2003 Digital Design, Textilhögskolan i Borås.
1998-2002 Textilhögskolan i Borås.

IN ENGLISH:
Educations
Studied portrait art for the international famous artist Natali Hallberg in Stockholm, 2012-2013.
Studied with the artist Aleksander Kondrells in his studio in Borås, Sweden, 2006-2012.
Courses in croqui at Ålgården in Borås, Sweden, 2001-2003.
The Swedish School of Textile and Design in Borås, Sweden, 1998-2002.

Utställningar
Utställningar i urval:

Artifact Gallery, New York, 2018
Textile Fashion Center, Borås, 2017
Galleri T, Stockholm, 2016
Galleri Villastaden, Borås, 2016
Galleri Karlenström, Borås, 2015
Galleri En Trappa Ner, Göteborg 2014
Galleri Villastaden, Borås 2014
Tofta Konstgalleri, Varberg 2013
Galleri Glasverandan, Fristad 2012.

Exhibitions:
Artifact Gallery, New York, 2018
Textile Fashion Center, Borås, 2017
Galleri T, Stockholm, 2016
Galleri Villastaden, Borås, 2016
Galleri Karlenström, Borås, 2015
Galleri En Trappa Ner, Göteborg 2014
Galleri Villastaden, Borås 2014
Tofta Konstgalleri, Varberg 2013
Galleri Glasverandan, Fristad 2012.