Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Jan Jarlow
Representerad:
Moderna museet, Stockholm
Göteborgs konstmuseum
Statens konstråd
Bohuslandstinget
Gävle kommun.

Utbildning
Konstfackskolan 1966-1970.

Utställningar
Separatutställningar i urval:
Konst o Form, Uddevalla, 1988

Nyttokonst, Uddevalla, 1991

Konsthallen, Bohusläns museum, 1994

Konst o Form, Uddevalla, 1994

Konsthallen, Saltarvet, Fiskebäckskil, 2000

Samlingsutställningar:

Unga tecknare, Nationalmuseum, 1970

Teckningsutställning, Kulturhuset, Stockholm, 1982

Svenska målare, Kulturhuset, Stockholm, 1985

Stora Museum, Falun, 1988

"Tecknat i Bohuslän", Bohusgalleriet, 1998.