Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Liselotte JörgensdotterLiselotte Jörgensdotter
SvK, TG, KIF, KRO, KC-Kronoberg, KC-Syd, Smålands Konstnärsförbund.

Mindre arbetsstipendier 1971, 1973, 1975, 1978. Sveriges bildkonstnärsfonds arbetsbidrag 1981, 1993.
Konsultuppdrag och konstnärlig rådgivning sedan 1989 för Kronobergs Läns Landsting och Tingsryds kommun.
Formger och utför "Textila uttryck för offentlig miljö" i varierande tekniker och material.

Exhibitions since 1973 and from 1982 with Tingsrydgruppen.
About 30 public works in churches banks, schools, hotels etc.
Art consulting for public institutions.

Utbildning
Praktiserat för Erik Höglund.
Steneby 1958-59.
Capellagården 1961.
Konstfackskolan Stockholm 1961-65.

Utställningar
Samlingsutställningar sedan 1973 - konstföreningar, kulturhus och gallerier. Deltagit i utställningar med
Tingsrydgruppen sedan 1982.
Har utfört ett 30-tal större och flera mindre textila utsmyckningar för offentlig miljö i södra och mellersta
Sverige sedan 1964 till kyrkor, församlingshem, skolor, servicehus, kontor, förvaltningsbyggnader, banker,
hotell m.fl.