Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Besök atelje
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Meddelande
Maryam JavidmehrMaryam Javidmehr

Maryam Javidmehr är född och uppvuxen i Iran. Hon var som barn fascinerad av djur och natur, och redan då upptäcktes hennes konstnärliga begåvning i målning och musik.

I 16-års åldern inledde Maryam sin konstnärliga verksamhet genom att studera bild och konst i Al Zahras konstskola i Qazvin, och i 20 års åldern genomgick hon en utbildning i lergodstillverkning, drejning och skulptering från Organisationen för Kulturarv, Hantverk och Turism i Qazvin, Iran. I ett tidigt skede upptäckte utbildarna att Maryam var en ovanligt begåvad elev och i samma utbildningscenter började hon hålla i kurser, undervisning och utbildning. Samtidigt öppnades även möjligheten upp att få undervisning av erfarna och väletablerade relief skulptörer i Iran.

Uppväxt med en svår barndom, och i ett mycket kvinnoförtryckande samhälle, tog Maryam som barn många gånger tillflykt i en fantasivärld. En värld som återspeglas i många av hennes skulpturer och konstverk.

I sina fantasifulla konstverk framhävs de förtryckta kvinnorna i världen. Här är det kvinnorna som upphöjs, många gånger genom metafysiska objekt, och uppvisar tålamod, kärlek samt skapar balans och harmoni. Samtidigt är de också mycket stolta, starka och ibland kamplystna väsen.

Även djuren och naturen tar ett stort utrymme i Maryams skulpturverk. Djuren och naturen har alltid känts som det enda sanna, verkliga och ärliga, det som vi kan luta oss tillbaka mot när vi söker blotta sanningar och svar. I hennes skulpturverk lyser de upp och ifrågasätter vårt brutna band med djuren och naturen som en viktig grund till känslan av tomheten i våra liv.

2013 flyttade Maryam till Sverige och har sedan 2014 fortsatt sitt konstnärliga arbete i Göteborg.

Utbildning

Från vax till brons: grunderna i ceramic shell bronsgjutning. KKV Göteborg, 2018

Lergodstillverkning, drejning och skulptering. Organisationen för Kulturarv, Hantverk och Turism (ICHHTO), utbildningscentret i Qazvin, 2002-2003

Gymnasieexamen, Bild. Al Zahras konstskola i Qazvin, 1998-2001

Utställningar

Maryams inledande yrkesår som konstnär har framför allt präglats av att undervisa i lergodstillverkning, drejning och skulptering i Organisationen för Kulturarv, Hantverk och Turism (ICHHTO), utbildningscentret i Qazvin (2003-2013). Inom några år var hon ansvarig för att utbilda och certifiera andra blivande lärare i lergodstillverkning, drejning och skulptering i samma utbildningscenter (2010-2013).

Då utbildningscentret är ett ansett utbildningscenter i Iran, och då anställningsformen har varit heltid, samtidigt som Maryam uppskattade och godtog de utbildningsuppdrag och dess välgörande syfte som anförtroddes henne vid sidan av hennes heltidsanställning på ICHHTO, har Maryam under sina inledande yrkesår som konstnär haft mindre tid att ägna åt sitt eget skapande och alldagliga utställningar.

Övergången från sina första år som hantverkare, skulptör och utbildare till hennes senaste år som ansedd reliefskulptör i Iran, bidrog däremot till diverse konstnärliga privata och offentliga uppdrag som godtogs vid sidan av heltidsarbetet.

Nedan följer ett urval av Maryam referenser:

Vår gemensamma jord. Projekt och workshop i Upmarket i Göteborg i samarbete med Kultur i Väst och Konsthantverkscentrum, 2018.

Sand och hav. Kulturell projekt och skapandet av sandskulpturer tillsammans med barn på stränder vid hav och sjöar på uppdrag av Iranska Riksförbundet i Sverige, 2018.

Från vax till brons: grunderna i ceramic shell bronsgjutning. KKV Göteborg, 2018

Skapat en konstsamling av relief skulpturer i sin studio i Göteborg 2014-2017 för kommande utställningar.

Portrelief på uppdrag av Organisationen för Kulturarv, Hantverk och Turism i Qazvin, 2013.

Ansvarig för att utbilda och certifiera andra blivande lärare i lergodstillverkning, drejning och skulptur. ICHHTO, utbildningscentret i Qazvin, 2010-2013.

Tiotals enskilda uppdrag för privatpersoner och företag av sina relief skulpturer, 2009-2013.

Undervisning i lergodstillverkning, drejning och skulptur. ICHHTO, utbildningscentret i Qazvin, 2003-2013.

800 småreliefer och fågelbon på uppdrag av Miljödepartementet i Qazvin, 2012.

Vinnande skulptör i nationell konsttävling i Tehran, 2012.

Nationell utmärkelse, Iran, 2011.

Projektledare för projektet Karvan Omid: Introduktion av konst, skulptering och lergodstillverkning till utsatta områden i Qazvin genom workshops och utställningar på uppdrag av Kulturhuset Farhangsara i Qazvin, 2010.

Diverse grupputställningar av sina hantverk i Esfehan, Qazvin och Tehran, 2005-2009.

Offentlig utbildningsuppdrag på uppdrag av the Chobindar Prison of Qazvin i syfte att undervisa kunskaper i skulptering och hantverk och uppmuntra till alternativa sätt att leva, 2005-2009.

Offentlig utbildningsuppdrag på uppdrag av Bayazian Mohammadia, Qazvin (grundsärskola), i syfte att undervisa skulptering, lergodstillverkning och kunskaper i hantverk till utvecklingsstörda- och funktionshindrade barn, 2004.

Lergodstillverkning, drejning och skulptering. Organisationen för Kulturarv, Hantverk och Turism (ICHHTO), utbildningscentret i Qazvin, 2002-2003

Gymnasieexamen, Bild. Al Zahras konstskola i Qazvin, 1998-2001