Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Anita KärrmanAnita Kärrman
Född 1949, numera Umeå. Uppvuxen i Pauträsk södra Lappland, Västerbottens län. Bosatt i Djupsjö Nordmaling. Läkare med 22 år i yrket. Från 2010 har jag mer eller mindre på heltid.
ägnat mig åt konst. Under 2013 till 2014, tio månaders vistelse och arbete i Osaka, Japan.
Under 2013-14 bodde jag tio månader i Osaka Japan. Jag fick då tillfälle att studera kanji, japanska skrivtecken. Dessa importerades ursprungligen från Kina för länge sedan.
Kanji är bildtecken och med god fantasi kan man många gånger förstå varför dom ser ut som dom gör. Det kan finnas ett igenkännande, åtminstone i de enklare substantiven.
暦, koyomi, betyder kalender eller almanacka. Kanjin består bland annat av delen日, dvs tecknet för dag eller sol. De andra är klippa och skog.
Jag såg dagarna gå, jag tecknade dem en efter en. I detta monotona arbete, vilket livet många gånger är, fann jag lycka men jag kom också i existentiella svårigheter. Nej, jag har inte räknat dagarna.

Inköpt av:
Väsby konsthall, Upplands Väsby.

"Barnet har sin fantasi. Det ser händelser, djur och personer i det som för den vuxne inte är någonting. I det som är skräp eller ett föremål av helt annat syfte. Den lilla cykeln är alls inte en cykel längre, utan en ponny, som behöver hö och omvårdnad. Rönnens rika lövverk blir en samling människor, som pratar och gestikulerar med sina stora händer.

Med tiden återgår skräpet till att vara skräp, cykeln till att vara cykel och rönnen till att vara rönn och ingenting annat. Då har livet blivit klokt och förståndigt och vuxet. Man strävar efter ordning och reda. Skräpet och den gamla cykeln slängs och rönnen huggs ner, om den lövar för mycket eller kommer för nära huset. För hur skulle det annars se ut.

Som vuxen kan man bitvis försöka återta fantasin och se där intet finns att se. Att uppleva där intet finns att uppleva. Att låta tankarna fara, krypa och slingra sig och dyka upp i oväntade konstellationer och oväntade möten.

I min konst arbetar jag ofta på det sättet, att se det som inte tycks finnas. Utgå från något ganska slumpartat eller låta en slumpartad målning eller teckning vara starten."

"The child has its imagination. It sees actions, animals and people in that which for the adult is nothing. In garbage or objects of completely different purposes. The small bicycle is not a bicycle at all any more, but a pony, that needs hay and care. The rich foliage of the rowan turns into a collection of people, speaking and gesturing with their big hands.

With time, the garbage returns to being garbage, the bicycle to being a bicycle and the rowan to being a rowan and nothing else. The life has then become wise and sensible and grown up. One strives to order. The garbage and the old bicycle are thrown away and the rowan is cut down, if it loses too many leaves or comes too close to the house. How would things be otherwise.

One can try to regain one's imagination somewhat as an adult and see where noting is to be seen. To experience where nothing is to be experienced. To let the thoughts go, crawl and meander to appear in unexpected constellations and unexpected encounters.

In my art I often work by seeing what doesn't appear to be there. By starting with something rather random or letting a random painting or drawing be the base."

Anita Kärrman

Utbildning
Umeå konstskola 2010-12.
m.m.

Utställningar
Separatutställningar:


Uppgår'n Djupsjö Nordmaling 2014

Kobe Art Village Center, Kobe Japan 2014

Biblioteket Bjurholm 2012

Konst- och Hantverksrunda Nordmalings kommun 2012, 2013, 2014

Uppgår'n Djupsjö Nordmaling 2011

Biblioteket Bjurholm 2007

Biblioteket Nordmaling 2002

Samlingsutställningar i urval:

Liljevalchs vårsalong 2015

Grunnlovsjubileet i akvarell, Voxenåsen, Oslo 2014 (Akvarellsällskapet, särskild inbjudan)

Länssalong 2014, Västerbottens museum, Umeå 2014

Akvarellsalong, Väsby Konsthall, Upplands Väsby 2013. Får juryns hedersomnämnande.

Nordisk Akvarell 2004, Aalborg Danmark och Kastrupsamlingen Köpenhamn Danmark

Akvarellsalong, Väsby Konsthall, Upplands Väsby 2003 och 2004

Västerbotten visar, jubilarens val, Nordingrå kulturcentrum Skellefteå 2003 och 2004

Bayers vårsalong, Myntkabinettet Stockholm 2001.