Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Titti Koch
Född i Strömstad. Bosatt halvårsvis i Stockholm och Strömstad
Ateljé i Strömstad och i Stockholm.
Medlem i FSK - Föreningen Svenska Konstnärinnor

Tidigare har jag kombinerat mitt arbete som bildredaktör med måleriet. Sedan ett flertal år ägnar jag mig enbart åt bildskapande.
Jag arbetar med olja, tempera, kritor , tusch ofta i blandteknik på duk eller papper.
Motiven figurativa ur fantasin. Oftast utgår jag från vad slumpen överraskar mig med av form, färg och rörelse. Ibland leder det till undersökande tema som ”När jag inte är där”, känslor och fantasier kring tomma rum och ” Vittrat” , ting havet spolar upp på land. ”Public pool ” är, en kanske avslutad serie bilder, om figurer som snarare badar i tillvarons pöl än i poolen.
Jag är medlem i ateljéföreningarna Målargruppen Maria ( MåMa ), Stockholm och Kvirr, Norra Bohuslän.
Representerad med konstverk i Kungsbacka och Strömstads kommuner.

Utbildning
Kurser mm
Kursverksamhetens konstskola, Uppsala, 1977 - 80
Gerlesborgsskolan i Bohuslän, måleri olika tekniker 1989 - 1994
Nösund målarskola,1998 måleri för Nina Bondesson
Kunsthöjskolen,Holbaek,Danmark, måleri 2001 - 2003,2011
Gerlesborgsskolan. Torra och våta tekniker .Claudia Theel 2005
Gerlesborgsskolan Vilken färg har luften. Curt Asker,Lotti Ringström 2007
Akvarell Lars Holm, MåMa , Stockholm, 2007
Målat för Åke Arph 2002 - 2004
Målat för Peter Sköld 2004 - 2006

Annan utbildn. och verksamhet
Fil.kand Uppsala Universitet ( bl.a konstvet.) 1976
Bildredaktör, freelance 1990 - 2004.

Utställningar
Separatutställningar

Galleri Guding,Strömstad ( Galleriförbundet ) 1995,1998
Galleri Embla, Stockholm ( Galleriförbundet ) 2005
Galleri Skäret, Hamburgsund, 2005, 2006
Ateljén, Tjärnö, Kvirr 2009,2011,2012
Galleri Cupido utställningslokal, Stockholm 2012

Samlingsutställningar

Kungsbacka kommun, 1999
Galleri Gallimatias,Stockholm, 2005
Galleri Heidrun ” Tre väninnor ”,Fensbol, Torsby 2005
Galleri Hagman, MåMa, Stockholm 2006, 2007, 2008
Tanumstrandshallen, Tanum 2009
Konstnärshuset Sthlm.FSK, 2010
Edsvik Höstsalong, jurybedömd 2011
Väsby Konsthall, 30 x 30 jurybedömd salong,2011

Representerad med konstverk i Kungsbacka och Strömstads kommuner.