Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Meddelande
Birgitta KihlstromBirgitta Kihlstrom
IN MEMORIAM-Birgitta Kihlström föddes 1940 och bodde hela sitt liv Täby, norr om Stockholm. Hon var verksam som teckningslärare hela sitt yrkesaktiva liv och målade då på sin fritid. 2005 blev hon pensionär och började måla på heltid. Birgitta insjuknade hösten 2010 i cancer och gick bort i mars 2011.

Under 1980-talet skapade Birgitta sina tavlor i torrpastell för att sedan under 1995-2010 gå över till akryl- och oljemålningar.
En mindre samling akvareller finns också, dessa målades oftast på sommarstället i Norrtälje inspirerade av havet och solen.

I ett brev till Täby konstnärer skrev hon så här.
”Mina tavlor målar jag gärna i klara rena färger som får mötas, det skall kännas lite fräckt fränt. Min stil vill gärna bli något åt det symbolistiska hållet. Numera målar jag med olja som passar mig bra. De senaste målningarna kan tyckas nonfigurativa men tanken bakom är att det är en rörlig vattenyta i vilken ansikten kan speglas eller anas.”

Utbildning
Bildlärarexamen 1964 TI Konstfack.

Utställningar
Galleri Abante 2001
Galleri Suomi 2006
Birgitta var med på ett flertal av de årliga utställningar som tidigare hölls i Täby Centrum.