Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Hans KonnmanHans Konnman
Det var visserligen i Stockholm jag föddes, men det var på Öland jag växte upp och det var också där jag började teckna och måla, redan i tre till fyra -års åldern. Med tiden bättrade jag på tekniken med hjälp av studier i måleri, teckning och grafik i Stockholm i början av 70-talet. Så småningom blev jag tecknare inom industrin på heltid ett antal år. Då bodde jag i Göteborg under några år.

Det genomgående temat för samtliga mina bilder genom åren är känslan för havet. Bilder från kust och hav har alltid funnits med i mina bilder sedan barndomen, detta kanske som en naturlig följd av uppväxten vid havet på Öland. En del år har jag tillbringat vid vår västra kust, och detta har givit ytterligare en dimension åt mitt konstnärskap. Är för närvarande bosatt på en liten ö vid namn Snäckö belägen i Kalmarsund några mil norr om Kalmar.
Här är en recension av

Bertil Wiwhammar

Hans Konnmans konst

Konstnären , som är sin egen uppdragsgivare, har både estetiska och hantverksmässiga aspekter på sin konst.
Men framför allt finns hos honom en strävan efter att skildra delar av vårt svenska kulturlandskap
- med en särskild känsla för gränslandet - vid havet. Det är en omfattande process och ett grannlaga arbete som Hans Konnman gett sig in på. Inte minst p.g.a. den grafiska tekniken - färglitografi - som är spännande - men jobbig.

Så här beskriver han själv sitt arbete:

”Först letar jag reda på ett natur - eller sjömotiv, som jag känner för. Detta är viktigt, eftersom jag kommer att lägga ner mycket tid på varje bild. Så tar jag ett antal foton på plats - ur olika vinklar. Gör också ett antal skisser/teckningar - ”en tänkt färdig litografi”. Med tusch / blyerts försöker jag sedan skapa en gråskala på matterad ritfilm, så att färgerna senare kan återges likt den ursprungliga bilden. När filmerna är klara - och jag täckt in hela bilden - går jag till tryckaren. Han tillverkar plåtar av mina filmer. Nu börjar ett långdraget provande med färger. Efter några dagar blir det i alla fall tryckning av. Slutligen efterjusteras varje bild med ytterligare ett antal filmer / plåtar”.
Samtliga färglitografier ges ut i en begränsad upplaga om 360 exemplar vardera - signerade och numrerade i blyerts.

Bilderna ingår i olika teman, som …

”Västkustskärgård” - Sjöbodar Västkusten, klippor Bohuslän, GG 80, Sjöbod med brygga, och Skuta Grundsund.
- Hans Konnmans bilder skildrar västkusten med havet och klipporna, skären, skärgården, båtar och sjöbodar. Med säker hand och fin känsla för det genuina fångar han in atmosfären i kustlandskapet.

”Stockholm” - Fåfängan, Lotsgatan Söder, Wästan, Speglingar i vattnet samt Skutor.
- Konstnären dokumenterar väl några pittoreska gamla hus på Söder. Båtarna återkommer i flera av Stockholmsmotiven. En annan bra bild är utsikten från ett vintrigt Fåfängan, där ett träd med sina grenar avtecknar sig skönt mot skyn.

”Skärgård” - KA 330, Skärgårdsbild från Åland samt en gammal skötbåt vid Storskär i Sthlm: skärgård.
- Motiv hämtade från våra kuster. Sommar - med grön markvegetation på de annars så kala stränderna och klipporna ( Skötbåt Storskär ). Vinter - med uppdragna båtar, snötäckta bräder och stränder ( KA 330 ). I bägge fallen väl genomarbetade motiv, med trovärdig realism.


"Ölandsbilder" - Sjöbodar Bruddesta, Sjöbod vid Kalmarsund, Jordhamn, Ölandssnipor, Utsikt mot Blå Jungfrun, Höstbild från Äleklinta och Högby fyr.
Motiven från Öland med sin speciella karaktär, som konstnären känner så väl sen barndomen.
Bilderna återspeglar stor kunnighet. Men också ödmjukhet inför motiven.

Hans Konnmans styrka ligger i enhetligheten och konsekvensen i bildproduktionen, utan att göra avkall på vare sig hantverket eller konstnärskapet. Därför kommer också hans bilder att tas emot med intresse, glädje och beundran.

BERTIL WIVHAMMAR

Utbildning
Grundskolan för konstnärlig utbildning 1973-74.

Utställningar
Jag har medverkat i en mängd utställningar runt hela landet sedan slutet på 70-talet. På företag, kommuner, landsting samt även separatutställningar. Ingen nämnd och ingen glömd.
Har sålt till mängder av konstföreningar runt hela landet. Utan att skryta har det visat sig att mina litografier blivit nycket populära hos de som vunnit/erhållit dem.